vestnik

Sredstva ministrstva za izobraževanje tudi za projekte pomurskih vrtcev in osnovnih šol

Vestnik, 12. 5. 2021
Damjana Nemeš
DOŠ Prosenjakovci.
Aktualno

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je objavilo rezultate javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdboju 2021-2024, v okviru katerega je bilo na voljo 43 milijonov evrov. Sredstva za investicije bodo prejeli tudi projekti pomurskih vrtcev in osnovnih šol.

Pristojno ministrstvo bo sredstva namenilo 13 projektom v vrtcih in 27 projektom v osnovnih šolah, od tega sta dva projekta za šolstvo narodnosti. Skupna vrednost izbranih projektov za sofinanciranje investicij v vrtcih je nekaj več kot 13 milijonov evrov, za sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu nekaj več kot 27 milijonov evrov, za sofinanciranje investicij v šolstvo narodnosti pa nekaj manj kot 2 milijona evrov. 

Med izbranimi projekti v vrtcih je bila izbrana tudi Osnovna šola Cankova, enota vrtec, znesek sofinanciranja MIZŠ pa znaša nekaj več kot 738 tisoč evrov. 

cankova, prostor za nov vrtec
Ines Baler
Na tem prostoru, kjer je bila porušena starejša hiša, naj bi bil do leta 2021 urejen nov vrtec.

Med izbranimi projekti v osnovnem šolstvu sta bili izbrani tudi Osnovna šola IV Murska Sobota, znesek sofinanciranja MIZŠ znaša nekaj več kot 270 tisoč evrov, ter Osnovna šola Kapela, znesek sofinanciranja MIZŠ pa znaša nekaj več kot 1 milijon evrov.  

Med izbranima projektoma za sofinanciranje investicij šolstva narodnosti sta bili izbrani Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci, znesek sofinanciranja MIZŠ znaša nekaj več kot 700 tisoč evrov, ter Dvojezična osnovna šola I Lendava, znesek sofinanciranja MIZŠ pa znaša nekaj več kot 1,2 milijona evrov. 

Na javni razpis je prispelo 160 vlog 126 občin, od tega 67 vlog za naložbe v vrtce in 93 vlog za naložbe v osnovno šolstvo, pri treh od teh je šlo za projekte v šolstvo narodnosti, in sicer dva v osnovno šolo in en v vrtec, skupna vrednost vseh prijavljenih investicij pa znaša dobrih 91,6 milijona evrov.

Predmet razpisa je bil sofinanciranje investicij v rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva, z namenom zagotavljanje statične in potresne varnosti objektov in/ali z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov.

Nataša Juhnov
Dvojezično šolstvo
mizš odobreni-projekti
Kaj zdaj berejo drugi