vestnik

Steklarna Frama s priznanjem Obrtne zbornice Slovenije vidna veliko dlje

Majda Horvat, 12. 2. 2024
Jure Kljajić
Delo v steklarski dejavnosti je danes bistveno drugačno, kot je bilo nekoč, in v veliki meri sloni na obvladovanju sodobnih računalniško vodenih naprav.
Aktualno

Podjetje Franca Maučca, ki je prejel prestižno priznanje obrtniški vzor 2023, na letni ravni približno 15 odstotkov ustvarjenih prihodkov namenja naložbam.

Četudi so odločitve glede vodenja poslov in naložb še tako dobre, brez delavcev in dobrega vzdušja v kolektivu sam ne moreš ničesar doseči, pravi Franc Maučec, direktor podjetja Steklarstvo Frama iz Beltinec. Uspeh podjetja je torej dosežek vseh zaposlenih, zato sta tudi nominacija Obrtne zbornice Slovenije (OZS) za priznanje obrtnik leta 2023 ter prejeti naziv obrtniški vzor 2023, ki ga je direktor prevzel novembra lani, priznanje vsem, ki so doslej s svojim delom soustvarjali podjetje. »Priznanje je zelo pripomoglo tudi k prepoznavnosti podjetja. V domačem okolju smo dobro znani, ko pa greš malo dlje, ta prepoznavnost ni več takšna, kot si želimo. Po prejemu tega priznanja je drugače,« pove Franc Maučec, ki je vodenje podjetja prevzel od očeta leta 2006.
Podjetje bo prihodnje leto dopolnilo 50 let delovanja. Proizvodnjo je nedaleč od zdajšnje lokacije leta 1975 zagnal Franc Maučec starejši, od leta 1985 pa so proizvodni prostori ob vpadni cesti v Beltince iz smeri Murske Sobote.

franc-maučec, steklarstvo-frama, beltinci
Jure Kljajić
Brez delavcev in dobrega vzdušja v kolektivu sam ne moreš ničesar doseči, pravi Franc Maučec.


Prenašanje izkušenj je pomembno

V podjetju Steklarstvo Frama je 15 zaposlenih, ki so po starosti v najbolj ustvarjalnem življenjskem obdobju. Večina jih je tudi nekaj časa delala skupaj s starejšimi delavci, ki so se upokojili in od katerih so se tudi učili obrti stavbnega steklarstva. Prenos znanja in izkušenj med generacijami je v podjetju zelo pomemben, pravi sobesednik. Šole za stavbnega steklarja, ki bi mlade usposabljala za delo v tej dejavnosti, več ni, zato morajo vsakega novega delavca sami priučiti za delo.
Kljub znanim težavam gospodarstva pri pridobivanju kadrov sami te še zmorejo pridobiti, saj prihajajo k njim tudi iz manj zanimivih dejavnosti, ob obvladovanju obrti pa je drug pomemben dejavnik, ki prispeva k uspešnosti podjetja, še stalnost zaposlenih.
Delo v steklarski dejavnosti je danes bistveno drugačno, kot je bilo nekoč, in v veliki meri sloni na obvladovanju sodobnih, računalniško vodenih naprav. Te so olajšale fizično delo, ob tem pa tudi pomembno povečale produktivnost, skrajšale proizvodne procese in povečale obseg proizvodnje.

franc-maučec, steklarstvo-frama, beltinci
Jure Kljajić
V podjetju Steklarstvo Frama je 15 zaposlenih, ki so po starosti v najbolj ustvarjalnem življenjskem obdobju.


Posodabljanje je stalnica

Za to pa so potrebna nenehna vlaganja, pravi direktor Franc Maučec, zato podjetje na letni ravni temu namenja približno 15 odstotkov ustvarjenih prihodkov. Prostore, ki so bili svoj čas ozko grlo pri širitvi dejavnosti, so leta 2019 pomembno povečali in v zdajšnji velikosti zadoščajo obsegu poslovanja. Pri zdajšnjih naložbah se usmerjajo v posodabljanje strojne opreme in učinkovitost procesov. Podjetje doslej od države ni prejelo nobenih nepovratnih sredstev, razen pred časom po tako imenovanem pomurskem zakonu za nakup nekega stroja, a so še ta morali vrniti skoraj v celoti.
Naslednje, kar prispeva k trajnosti in uspehu poslovanja, sta podjetniška kultura in poslovna etika, zasnovana na ustvarjanju zaupanja pri poslovnih partnerjih in tudi strankah. Pri tem odnosu je zelo pomembno, da se odzoveš na potrebe kupcev in terminsko slediš z izvedbo, podčrta sobesednik. Če na primer nekdo obnavlja kopalnico, ki je njegova edina, sta zanj čas za izvedbo storitve in spoštovanje dogovorjenega roka izjemno pomembna.

franc-maučec, steklarstvo-frama, beltinci
Jure Kljajić
Pri naložbah se usmerjajo v posodabljanje in učinkovitost procesov.


Z novim letom dodatni stroški

Podjetje Steklarstvo Frama v zadnjem obdobju letno ustvari blizu milijon evrov prihodkov. Pred izbruhom epidemije koronavirusne bolezni so približno 40 odstotkov prihodkov ustvarili s prodajo na tujih trgih, predvsem v Avstriji, zdaj domača prodaja ustvarja 75 odstotkov realizacije. Kupci, ki jim ponujajo zelo široko paleto storitev in steklenih materialov, so tako posamezniki kot tudi gospodarske družbe, celotna proizvodnja pa temelji na pripravi izdelkov po meri.
Tako kot vsako podjetje je tudi Steklarstvo Frama imelo boljša in slabša obdobja v poslovanju, vendar so doslej vsa prebrodili. Zadnji upad povpraševanja z zniževanjem cen so zaradi umirjanja gospodarske rasti zaznali jeseni. Običajno je bil to čas z največ naročili, lani pa jih je bilo v primerjavi z enakim obdobjem v prejšnjih letih manj.

franc-maučec, steklarstvo-frama, beltinci
Jure Kljajić
Podjetje Franca Maučca, ki je prejel prestižno priznanje obrtniški vzor 2023, na letni ravni približno 15 odstotkov ustvarjenih prihodkov namenja naložbam.

Z novim letom so se pojavile še druge neugodne okoliščine za poslovanje. Država podjetjem nalaga plačilo novih prispevkov, strošek električne energije, ki se je v primerjavi s stroškom energije izpred nekaj let povečal za najmanj dvakrat, pa bo spet višji. Podjetje je kot večji porabnik električne energije vlogo za postavitev sončne elektrarne, s katero bi postalo samooskrbno, oddalo že pred časom, vendar zaradi prešibkega električnega omrežja dovoljenja za napravo niso dobili. Zato sogovornik napove, da že razmišljajo o drugačnem pristopu in o možnosti, da bi enkrat v prihodnje investirali v lastno transformatorsko postajo.

franc-maučec, steklarstvo-frama, beltinci
Jure Kljajić
Delo v steklarski dejavnosti je danes bistveno drugačno, kot je bilo nekoč, in v veliki meri sloni na obvladovanju sodobnih, računalniško vodenih naprav.

steklarstvo-frama franc-maučec beltinci
Kaj zdaj berejo drugi