vestnik

Število ocen v osnovnih šolah bo tudi letos manjše

M. Ha., 10. 1. 2022
Nataša Juhnov/Vestnik.si
Fotografija je simbolična.
Aktualno

Zaradi otežene epidemiološke situacije so na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport skupaj z Zavodom RS za šolstvo in v dogovoru z ravnatelji razpravljali o možnostih prilagoditve ocenjevanja v šolah.

Oblikovan je bil poseben sklep, o podrobnostih so vse zavode na področju osnovnega in glasbenega šolstva že seznanili z okrožnico.
S sklepom se zaradi epidemioloških razmer in v zvezi s tem za zagotavljanje nemotenega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v šoli ali na daljavo v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami določa ocenjevanje znanja do konca šolskega leta 2021/2022.
Zmanjša se število ocen pri posameznih predmetih, in sicer: pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj dvakrat v šolskem letu, pri čemer obe oceni oziroma večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.
Če se predmet, za katerega je s predmetnikom določeno manj kot dve uri tedensko, izvaja po fleksibilnem predmetniku, se znanje učenca oceni najmanj enkrat. Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni več kot dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Pomembno pa je izhodišče, da se znanje učenca pri vseh predmetih ocenjuje skozi vse šolsko leto in ne samo v obdobju, ko se predmet izvaja. 
V zvezi z navedenim sklepom je Zavod RS za šolstvo pripravil Priporočila za ocenjevanje znanja in izvajanje pouka v šolskem letu 2021/22.
V teh je med drugim zapisano, da naj učitelji izbirajo različne oblike preverjanja znanja učencev. To naj se izvaja tako pri pouku v šoli kot pri poučevanju na daljavo. Znanje učencev se praviloma ocenjuje v šoli. Učenci, ki še niso pridobili ocen v letošnjem šolskem letu in jih zaradi odsotnosti  pri predmetih, ki se izvajajo fleksibilno, ne bo mogoče oceniti do zaključka 1. ocenjevalnega obdobja, bodo v tem obdobju neocenjeni.  Vsaj eno oceno bodo morali pridobiti do konca šolskega leta. 
šole prilagoditve ocenjevanje
Kaj zdaj berejo drugi