vestnik

To so priporočila za osnovnošolce z učnimi težavami

STA/Vestnik, 17. 5. 2020
Nataša Juhnov
Fotografija je simbolična.
Aktualno

Zavod RS za šolstvo je pred ponedeljkovim postopnim začetkom izvajanja pouka izdal priporočila še za učence 9. razreda ter učence z učnimi težavami od 4. do 9. razreda, ki so bili negativno ocenjeni in potrebujejo dopolnilno razlago in pomoč učitelja. Za prve priporočajo prilagojen urnik in drugačne oblike pouka, za druge pa različne oblike pomoči.

Redni proces vzgoje in izobraževanja za učence 9. razreda ter za učence z učnimi težavami od 4. do vključno 9. razreda, ki so bili negativno ocenjeni oziroma potrebujejo dopolnilno razlago in pomoč učitelja, se bo sicer začel z enotedenskim zamikom, 25. maja, medtem ko bodo v ponedeljek odšli v šolo učenci od 1. do 3. razreda osnovne šole ter dijaki zaključnih letnikov srednjih šol.

Za učence 9. razreda zavod priporoča, naj ravnatelj in učitelji načrtujejo prilagojen urnik s fleksibilno izvedbo na dnevni in tedenski ravni ter razmišljajo o drugačni obliki izvedbe pouka. Ravnatelj lahko organizira delo učiteljev posameznega razreda/oddelka na šoli tako, da učitelji izmenično oziroma po dnevih izvajajo pouk v 9. razredu in izobraževanje na daljavo z drugimi razredi/oddelki/učenci.


"Pri načrtovanju pouka priporočamo, da se v enem dnevu v oddelku/skupini izmenjuje čim manj učiteljev različnih predmetov. Organizacija pouka naj zato omogoča izvedbo več ur istega predmeta na dan. To omogoča tudi lažjo organizacijo izobraževanja na daljavo za učence od 4. do 8. razreda in izvajanje pouka v skupinah," so zapisali na zavodu.

Učiteljem svetujejo, naj usklajeno načrtujejo preverjanje usvojenega znanja v času izobraževanja na daljavo in ocenjevanje znanja ter zaključevanje ocen, tistim učencem, ki bodo odsotni, pa naj nudijo podporo s posredovanjem gradiv in navodil, obveščanjem staršev ipd.

Zavod priporoča tudi, naj skupaj z učenci premislijo o nadomestnem simbolnem zaključku osnovnošolskega izobraževanja kot zaključku pomembnega življenjskega obdobja.

Dodatna pomoč

Za učence, ki potrebujejo pomoč in podporo, oziroma za učence, ki zaradi različnih razlogov niso uspeli v času izobraževanja na daljavo usvojiti temeljnih ciljev in ne dosegajo minimalnih standardov znanja, pa zavod priporoča, naj učiteljski zbor določi način in oblike pomoči ter pri tem upošteva razlike med učenci.

"Načrtovanje in organizacija različnih oblik pomoči za učence z učnimi težavami naj bo takšna, da bodo posamezni učenci v strnjeni obliki deležni vsaj 2-3 ure pomoči na teden za posamezni predmet," piše v priporočilih.


Kot so še poudarili na zavodu, naj šole smiselno uporabijo tudi priporočila in usmeritve, ki so jih prejele kot priloge k okrožnicam ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v obdobju izobraževanja na daljavo.

koronavirus šola zavod ukrepi