vestnik

To so razpisi v kmetijstvu do konca leta 

Janko Votek, 4. 7. 2018
Saso Bizjak
Gozdni požar.
Aktualno

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020. Do konca leta 2018 bo predvidoma objavljenih še enajst razpisov.

Glede na trenutno veljavni terminski načrt se objava javnega razpisa za namen podpore skupinam in organizacijam proizvajalcev premika iz maja na november. Objava se je zamaknila zaradi tega, ker še ni vzpostavljena evidenca skupin in organizacij proizvajalcev, kar je predhodni pogoj za objavo javnega razpisa.
Za ostale javne razpise, navedene v okvirnem terminskem planu, pa se po novem navaja predvideni mesec objave javnega razpisa, ki je bil prej definiran le okvirno kot druga polovica leta.

d06d79b3405190d8c9ceb2dbf953b568
Nataša Juhnov
Žetev pšenice.

Javni razpisi do konca leta

Do konca leta so tako predvideni naslednji javni razpisi:
1.Podpora za izvajanje operacije sodelovanje iz ukrepa LEADER/CLLD (julija in decembra).
2. Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov (avgusta).
3. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (oktobra).
4.Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju (novembra). Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti (novembra).
5.Podpora za vse štiri podukrepe sodelovanja (decembra).
6.Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov (decembra).
7.Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov (decembra).
8.Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo (december).
razpisi program podeželja