vestnik

(UKRAJINSKI BEGUNCI) Za zaščito zaprosilo nekaj več kot 100 ljudi, a v praksi ni vse tako gladko kot pri besedah

Majda Horvat, 30. 3. 2022
Reuters
Begunci v začasnem šotorišču na Poljskem.
Aktualno

Na upravnih enotah opozarjajo na vedno nova navodila ministrstva in zahtevnost postopka – Vsaj pri otrocih ljudje sami zadeve rešujejo življenjsko

Slovenska vlada je 9. marca sprejela sklep o uvedbi začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine v Sloveniji. Ta je začel veljati takoj naslednji dan in je usklajen z odločitvijo sveta Evropske unije o aktiviranju začasne zaščite razseljenih oseb v Evropski uniji. »Upravičenci do začasne zaščite bodo tako na bistveno hitrejši način kot pri rednem azilnem postopku pridobili pravice kot na primer do namestitve, prehrane, obleke, tudi minimalno žepnino. Če pa bo potreba, bomo zakon po hitrem postopku ustrezno tudi novelirali,« je ob tem dejal minister za notranje zadeve Aleš Hojs.Toda po treh tednih od odločitve vlade na nekaterih upravnih enotah ugotavljajo, da od ministrstva za notranje zadeve oziroma direktorata za migracije še vedno prejemajo navodila in podlage za izvedbo postopkov in da zato ponekod še niso odobrile nobene vloge prosilca za začasno zaščito.

begunci, ukrajina, dunaj, železniška-postaja
Matej Fišer
Begunci na dunajski železniški postaji.


Preverjanje v luči grožnje terorizma

Postopek je tak, da oseba izpolni vlogo za začasno zaščito pri policiji in predloži vse dokumente, ki jih ima in ki so pomembni za odločanje o priznanju začasne zaščite. Policija to in morebitna dokazila pošlje upravni enoti, na območju katere je nastanjen prosilec. Toda v samem postopku se zatika že tukaj, ker nekateri begunci najprej pridejo na upravno enoto in potem uslužbenci čakajo, da svoj del postopka opravi še policija.

In kaj upravne enote še ustavlja pri odobravanju vlog? Preverbe v smislu 5. člena zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb (ZZZRO). Ta člen navaja, kdaj oseba ni upravičena do začasne zaščite. In sicer takrat, ko pri njej obstaja utemeljen sum, da je storila kaznivo dejanje zoper človečnost in mednarodno pravo, da je storila hudo kaznivo dejanje nepolitične narave zunaj Slovenije in v nasprotju s cilji Združenih narodov in drugimi mednarodnimi pogodbami ali da ogroža ustavno ureditev Slovenije in drugo. Gre za ravnanje iz previdnosti v smislu preprečevanja terorizma.

Začasne zaščite tudi ne more pridobiti oseba, ki je bila v Sloveniji pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na nepogojno kazen zapora, daljšo od enega leta, in obsodba še ni izbrisana. Upravne enote torej pri pristojnih organih, ki imajo evidence sumljivih oseb, preverjajo, ali oseba, ki je zaprosila za začasno zaščito, predstavlja neko grožnjo.
Upravna enota potem prosilcu za začasno zaščito najprej izda odločbo, pozneje naj bi prejel še izkaznico, ta dokument pa potem velja tudi kot dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji.

vlak češka
Profimedia
Tako so v začetku marca ukrajinski begunci čakali na vlak za Češko, ki jim zdaj ponuja enake možnosti zaposlitve kot svojim državljanom.


Brez odločbe ni pravic


Težave pri odobravanju vlog pomenijo, da begunci iz Ukrajine čakajo na status osebe z začasno zaščito, brez katerega ne morejo uveljavljati pravic na tej osnovi. Torej formalno tudi ne do zdravstvenega varstva, dela, izobraževanja, denarne pomoči oziroma žepnine, brezplačne pravne pomoči in obveščenosti ter drugo.


V praksi je seveda marsikaj rešeno življenjsko vsaj v Pomurju, še posebej za otroke. Ti lahko obiskujejo šolo, imajo brezplačni prevoz v šolo, malico in kosilo, kar je zdaj predvideno tudi v uredbi vlade, objavljeni pred nekaj dnevi. Zahvala za to gre predvsem ljudem, ki te ustanove vodijo, pravijo nekateri, ki so sprejeli ukrajinske družine v svoje domove in ki jim pomagajo tako materialno kot pri njihovem vključevanju v skupnost.

Kot so nam odgovorili z murskosoboške policijske uprave, je do 29. marca na njihovem območju za začasno zaščito podalo 113 državljanov Ukrajine. Oni pa potem vse vloge takoj pošljejo upravnim enotam. 

Prejele so jih: 

UE Murska Sobota – 51
UE Lendava – 32
UE Gornja Radgona – 17
UE Ljutomer – 13

ukrajinci zaščita mednarodna-zaščita begunci ukrajina vojna
Kaj zdaj berejo drugi