vestnik

Ustavno sodišče: Otroci s posebnimi potrebami nazaj v šolo najkasneje 4. januarja. Kaj pravi Kustečeva?

STA, Vestnik, 23. 12. 2020
Sašo Švigelj
Simona Kustec
Aktualno

Ustavno sodišče je vladi naložilo, naj najpozneje 4. januarja omogoči začetek izvajanja programov za otroke s posebnimi potrebami. Na odločitev sodišča se je odzvala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec.

Sprejem navedene odločitve pomeni, da mora vlada brez nepotrebnega odlašanja sprejeti normativni okvir za odpiranje šol in zavodov za otroke s posebnimi potrebami, ki bo s 4. januarjem dejansko omogočil njihovo odpiranje. To pa ne pomeni, da morajo šole in zavodi za otroke s posebnimi potrebami od tega dne delati v enakem obsegu in na enak način kot v normalnih razmerah. "Tega ne zahtevata niti pobudnika sama, ki navajata, da je v trenutnih epidemioloških razmerah razumljivo, če organizacije ne bodo mogle organizirati npr. krožkov in dodatnih dejavnosti ali pa celo jutranjega varstva in podaljšanega bivanja," piše v obrazložitvi odločbe. "Poleg tega takšna odločitev ne pomeni niti tega, da se odprtje nujno nanaša na vse institucije, če je pričakovana možnost širjenja okužb v njih po mnenju stroke bistveno povečana in predstavlja večje tveganje (npr. domovi za učence in dijake)," je še zapisalo sodišče. Pri načrtovanju odpiranja bo torej treba upoštevati mnenje strokovne svetovalne skupine ministrstva za zdravje za covid-19, iz katerega izhaja, da naj bo odpiranje individualno glede na to, kakšne so diagnoze otrok s posebnimi potrebami v posamezni šoli, ali gre za šole, kjer so otroci v zavodu, in individualno glede na potrebe otrok in njim ustrezna pričakovanja staršev. Prav tako bo treba upoštevati zahtevo po stalnem preverjanju ukrepov in epidemiološke slike, ki izhaja iz aprilskega sklepa ustavnega sodišča, ki je tedaj pri presoji omejitve prehajanja med občinami naložilo vladi, naj ukrepe strokovno presoja na teden dni.

006f5ffe37f0c8d0049bdb4d3ae6865a
Nataša Juhnov
Fotografija je simbolična.


"Vsekakor se pri tem tudi ne sme spregledati individualne situacije posameznikov, ki naj bi se vključili oziroma poučevali v teh institucijah, kolikor obstaja pri njih verjetnost hujših zdravstvenih zapletov v primeru okužbe s covidom-19," je še navedeno v obrazložitvi. Ne glede na navedene dopustne izjeme od zahteve po odprtju šol in zavodov za otroke s posebnimi potrebami pa ustavno sodišče poudarja, da se mora brez nepotrebnega odlašanja omogočiti izvajanje individualnih obravnav, tako da bo zagotovljeno najmanjše tveganje tako za razvoj in zdravstveno stanje teh otrok kot za javno zdravje. Ustavno sodišče je sicer upoštevalo, da je treba vladi in šolam ter zavodom za otroke s posebnimi potrebami dati na voljo določen čas za sprejem določenih usmeritev ter organizacijskih ukrepov v zvezi z odprtjem šol in zavodov in dejstvo, da se bliža čas šolskih počitnic, ko bodo institucije tako ali tako zaprte, kar pomeni, da bi lahko takojšnje zadržanje, če sploh, dejansko učinkovalo le izredno kratek čas. Ustavno sodišče se je tudi odločilo, da sprejme v obravnavo pobudo in preveri ustavnost odloka, ki predvideva pouk na daljavo tudi za otroke s posebnimi potrebami.

otroci s posebnimi potrebami, otrok s posebnimi potrebami, učenje
Profimedia
Fotografija je simbolična.

Izjava Kustečeve

Na odločitev sodišča se je odzvala ministrica Simona Kustec, ki pravi, da je odločitev sodišča bila pričakovana. "Veseli me, da so izpostavili in naslovili vse vidike, na katere smo ves čas opozarjali tudi na ministrstvu, seveda v sodelovanju tako z zdravstveno kot s pedagoško stroko. Prav tako bi želela povedati, da ta odločitev ustavnega sodišča sovpada z že nekaj časa znanim načrtom prioritetnega, prednostnega vračanja otrok nazaj v šole, ki ga je predstavila vlada pred dobrima dvema tednoma. Na to postopno vračanje smo zdaj pripravljeni, tudi zato, ker bomo zdaj lahko vse zaposlene hitro testirali. To je pomembno z vidika njihove varnosti in varnosti otrok," je v izjavi dejala ministrica za izobraževanja Simona Kustec. 

šola koronavirus odločba odlok vlada ustavno sodišče
Kaj zdaj berejo drugi