vestnik

V Ljutomeru seja na daljavo privedla do razdora

Vestnik.si, 15. 12. 2021
Posnetek zaslona
Seja se je končala kot nesklepčna.
Aktualno

Svetniki bi morali sprejemati proračun v prvem branju, toda razšli so se že na začetku zaradi sklica seje na daljavo. Županja Olga Karba se je za tak sklic odločila kljub opozorilom ministrstva, da s tem krši zakon.

Občinski svet Občine Ljutomer v sredo ni opravil 15. redne seje, sklicane na daljavo, na kateri bi svetniki sprejemali proračun za prihodnje leto v prvem branju. Večina od sprva 19 prisotnih svetnikov je sejo zapustilo, preden se je ta vsebinsko in po dnevnem redu sploh začela, in sicer zato, ker je županja Olga Karba to sklicala s pomočjo informacijske tehnologije. Za tak način sklica se je odločila kljub mnenju pravne službe Ministrstva za javno upravo, da je sklicevanje sej občinskega sveta na tak način v času, ko več ni razglašena epidemija, nezakonito.

K spoštovanju zakonitosti sta pozivala svetnika Damjan Bogdan in Dejan Karba, županja pa je ves čas razprave o načinu sklica seje vztrajala pri mnenju, da je pri tem ravnala v skladu s 35. členom Zakona o lokalni samoupravi, predvsem z upoštevanjem njegovega četrtega odstavka. Ta namreč navaja, da je sejo dovoljeno izpeljati na daljavo tudi v primeru, če predstavlja izvedba seje z osebno navzočnostjo članov občinskega sveta tveganje za njihovo zdravje in varnost. Županja je še poudarila, da so zanjo navedbe v zakonu povsem jasne, in da je razlaga, ki jo je občinska uprava prejela z ministrstva, pravno pomanjkljiva zaradi neupoštevanja celotnega besedila omenjenega člena. Karbova je ves čas tudi izpostavljala, da bi bil sklic seje s prisotnostjo svetnikov, zaposlenih na občinski upravi in številnih vabljenih v majhni sejni sobi občine preveliko tveganje za njihovo zdravje. 

olga karba, seja občinskega sveta
Posnetek zaslona
Županja Olga Karba.

"Prepričana sem v svoj prav in prevzemam odgovornost," je vztrajala Olga Karba ter zavrnila tudi prošnjo svetnika Maksimiljana Gošnjaka za razumen dogovor, saj da nekatere svetnike nastala situacija postavlja v veliko dilemo. Odločitev županje sta javno podprla svetnika Jože Panič in Jože Klemenčič.

Županja predloga, da bi svetniki glasovali o načinu sklica seje ni sprejela in se je po več kot polurni razpravi odločila, da z vodenjem seje nadaljuje po dnevnem redu. Toda večina svetnikov je odklopila povezavo in s tem povzročila nesklepčnost seje.

Več o opozorilu ministrstva za javno upravo, da za sklic sej občinskega sveta na daljavo trenutno ni pravne podlage, si lahko preberete TU

ljutomer seja-na-daljavo nezakonitost
Kaj zdaj berejo drugi