vestnik

V Pomurju je vpis omejen na dveh šolah in v treh programih

Vestnik.si, 25. 5. 2024
Jure Kljajić
Na Ekonomski šoli Murska Sobota bo vpis omejen v dveh programih.
Aktualno

Nadaljuje se trend povečanega zanimanja za vpis v programe nižjega poklicnega izobraževanja.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je sporočilo, da se je v programe nižjega poklicnega izobraževanja za šolsko leto 2024/2025 prijavilo 745 kandidatov, v programe srednjega poklicnega izobraževanja 4721 kandidatov, v programe srednjega strokovnega izobraževanja 9808 kandidatov in v gimnazijske programe 7697 kandidatov. Za programe splošne gimnazije se je prijavilo 5938 kandidatov, za strokovne pa 1759 kandidatov. 

Opažajo, da se tudi letos nadaljuje trend povečanega zanimanja za vpis v programe nižjega poklicnega izobraževanja. Tako kot vsako leto se je tudi letos največ kandidatov prijavilo v programe srednjega strokovnega izobraževanja, sledijo gimnazijski programi in nato programi srednjega poklicnega izobraževanja. "Razlika s preteklimi leti je ta, da smo v zadnjih letih zaznali, da se veliko kandidatov iz manjših krajev ali krajev, ki so blizu večjih središč, odloča za vpis v šole v večjih središčih, kar pa morda letos ne zaznavamo tako množično, saj so kandidati v večini primerov ostali v svojem lokalnem okolju," so navedli. Primerjava s preteklimi leti tudi kaže, da so se prijavljeni kandidati s prijavami v večini porazdelili med posameznimi vrstami programov in med posameznimi šolami. 

Osnovno šolo bo v tem šolskem letu končalo 21.305 devetošolcev, za katere je na voljo 26.157 razpisanih mest. 

Kje bodo omejitve?

Znano je tudi, katere šole bodo omejile vpis. Na seznamu sta tudi dve iz Pomurja. Ekonomska šola Murska Sobota bo omejila vpis v programa ekonomska gimnazija na 32 mest in ekonomska gimnazija - športni oddelek na 24 mest. Omejitev bo tudi na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota, v programu avtoserviser, kjer bodo sprejeli 30 dijakov. Sprva je bilo za ekonomsko gimnazijo razpisanih 28 mest, nato so jih povečali na 32, po zadnjih znanih podatkih pa je prijavljenih 37 oseb. Za športni oddelek se je predvidevalo 18 vpisnih mest, bila so povečana na 24, prijavljenih je 25. Za program avtoserviser je prijavljenih 36 dijakov in tudi v tem programu so vpisna mesta nekoliko povečali, iz 26 na 30. 

Vpis je sicer omejen na 58 šolah, lani je bil na 70, vendar ministrstvo poudarja, da večina šol, ki bodo vpis omejile, nima posebnih presežkov prijavljenih.

pomurje srednje-šole omejitev-vpisa