vestnik

Več kot tri milijone evrov za športne dvorane in bazene. Bo prijavo oddala tudi Murska Sobota?

STA, 12. 2. 2020
Ines Baler
Kopališče vabi osvežitve željne ljudi.
Aktualno

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v novogradnje športnih dvoran in novogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike v letu 2020. Okvirna težava razpisa znaša več kot tri milijone evrov.

Razpis, ki ga je minister Jernej Pikalo podpisal 31. januarja, je objavljen v skladu v skladu z letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2020. Višina sredstev, ki jih bo ministrstvo namenilo za sofinanciranje investicij v letošnjem letu je 3.278.000 evrov. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje sklopa 1 za leto 2020 znaša 1.639.000 evrov. Ministrstvo bo sofinanciralo štiri izbrane projekte investicij v novogradnje športnih dvoran v predvideni višini 409.750 evrov vrednosti celotne investicije, ki ne sme biti manjša od dva milijona evrov, brez DDV. V primeru, da za sklop 1 kandidirajo manj kot štirje prijavitelji, se ostanek sredstev sorazmerno razdeli ostalim izbranim prijaviteljem, vendar največ do zneska polovice vrednosti posamezne investicije brez DDV, je določeno v razpisu.Okvirna višina sredstev za sofinanciranje sklopa 2 za leto 2020 je določena v enaki višini kot za sklop 1, torej 1.639.000 evrov. Tudi v tem sklopu bo ministrstvo sofinanciralo štiri izbrane projekte investicij v novogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike v predvideni višini 409.750 evrov vrednosti celotne investicije. Investicija, ki je predmet prijave ne sme biti manjša od 2,5 milijona evrov brez DDV in je lahko predvidena za dvoranska kopališča ali kopališča na prostem. V primeru, da za sklop 2 kandidirajo manj kot štirje prijavitelji, se ostanek sredstev sorazmerno razdeli ostalim izbranim prijaviteljem, vendar največ do zneska polovice vrednosti posamezne investicije brez DDV.

Rok za prijavo na javni razpis je 27. marec, odpiranje vlog bo 30. marca opravila strokovna komisija. Odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni z objavo na spletni strani do 16. aprila letos.

Ali se bo na razpis prijavila tudi Mestna občina Murska Sobota? Konec januarja so nam iz mestne uprave odgovorili, da bo morebitna prijava občine na razpis odvisna od razpisnih pogojev, dopustnosti gradnje glede na veljaven občinski prostorski načrt in zmožnosti občine za zagotovitev lastnega deleža investicije v letošnjem proračunu ali v prihodnjih letih. 

ministrstvo šport razpis financiranje infrastruktura