vestnik

Vlada kmetom ponuja finančno pomoč zaradi covida-19. Kakšni so pogoji?

Vestnik, STA, 31. 10. 2020
Nataša Juhnov
Namen ukrepa je zagotoviti hitro in učinkovito likvidnostno pomoč.
Aktualno

Vlada je na četrtkovi dopisni seji izdala odlok, na podlagi katerega kmetom ter malim in srednjim podjetjem ponuja finančno nadomestilo izpada prihodkov kot posledice zmanjšanja možnosti dobave proizvodov na trg zaradi covida-19. Kmetom ponuja do 7000 evrov pomoči, podjetjem pa do 50.000 evrov.

Odlok o izvajanju ukrepa izjemna začasna podpora kmetom ter malim in srednjim podjetjem, ki jih je kriza zaradi covida-19 še posebej prizadela, iz programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020, določa, da se podpora izplača v obliki enkratne nepovratne finančne pomoči. Zdravstveni ukrepi, povezani z zajezitvijo epidemije covida-19, so zaradi zaprtja številnih javnih ustanov, kot so osnovne in srednje šole, vrtci in dijaški domovi, onemogočili ali pa močno zmanjšali možnosti dobave proizvodov na trg. Zato je nastal znaten izpad prihodkov od prodaje v kmetijskem in živilskem sektorju, so pojasnili na kmetijskem ministrstvu. Zaradi prekinjenih dobav imajo kmetijska gospodarstva in živilsko-predelovalna podjetja likvidnostne težave, kar bo zagotovo vplivalo na njihovo kratkoročno produktivnost, sposobnost vlaganja v osnovna sredstva in tehnološki razvoj.Za zagotavljanje hitre likvidnostne pomoči kmetijskim gospodarstvom ter malim in srednjim podjetjem, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih proizvodov, in jih je zaprtje javnih zavodov močno oškodovalo, se tako uvaja nov ukrep, katerega namen je zagotoviti hitro in učinkovito likvidnostno pomoč. Do pomoči bodo upravičeni kmetijska gospodarstva ter nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetij. Upravičenci so tudi mala in srednja podjetja, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih proizvodov.

pšenica
Nataša Juhnov
Kmetom vlada ponuja do 7000 evrov pomoči, podjetjem pa do 50.000 evrov.

Pogoj je, da so od 13. marca do 12. junija utrpeli več kot 30-odstotni izpad prihodkov od prodaje proizvodov javnimi zavodom glede na enako obdobje v letu 2019. Za kmete in nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji je predvidena pomoč v razponu od 3500 do 7000 evrov, za mala in srednja podjetja pa od 25.000 do 50.000 evrov.Na ministrstvu pričakujejo, da se bo tako ohranila konkurenčnost omenjenih subjektov, predvsem pa jim zagotovila hitra likvidnostna pomoč, kar bo olajšalo njihov obstoj. Ta je pomemben zaradi ohranjanja kratkih oskrbnih verig in delovanja lokalnih trgov, zato je izrednega pomena, da se jim z izredno in začasno likvidnostno pomočjo olajša premostitev tega zahtevnega obdobja, so dodali.

vlada kmetijstvo pomoč koronavirus
Kaj zdaj berejo drugi