vestnik

Vroča izbira direktorja Galerije-Muzeja Lendava  

Majda Horvat, 18. 4. 2018
Aktualno

Na razpis naj bi prispele tri prijave. Komisija za imenovanje ne bo poslušala predstavitve kandidatov, ampak pregledala samo predložene programe poslovanja in programskega razvoja zavoda.   

Zaradi zapletov z razpisom in postopkom imenovanja direktorja javnega zavoda Galerija-Muzej Lendava, ki ga vodi občinska komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, bo ta po ponovljenem razpisu in spremenjenih pogojih glede znanja tujega jezika ter delavnih izkušenj na vodstvenem mestu, na jutrišnji izredni seji obravnavala poslovne in programske načrte kandidatov, ki so se prijavili na razpis za direktorsko mesto. Komisija bo pripravila predlog za enega ali več kandidatov za narodnostno skupnost in svet javnega zavoda, ki podata še svoje mnenje. Imenovanje potem opravi občinski svet.
Po neuradnih informacijah naj bi se na ponovljen razpis, ki je bil objavljen 29. marca in odprt do 16. aprila, prijavili trije kandidati. Imena niso znana, je pa svojo ponovno prijavo potrdil Zoltan Kepe.
Spomnimo, da so se na razpis decembra lani prijavili štirje kandidati, za katere je komisija ugotovila, da nobeden ni ustrezen. Zato je občinski svet imenoval vršilko dolžnosti, dosedanjo direktorico Beato Lazar, ki se decembra ni prijavila na razpis. Zaradi takšne odločitve je Kepe, ki ugotavlja, da je glede na decembrski razpis izpolnjeval razpisne pogoje, vložil tožbo.

galerija muzej lendava direktor