vestnik

Zaradi gradnje vrtca na dveh bregovih

Marina Vrbnjak, 29. 9. 2019
Marina Vrbnjak
Sedanji vrtec je premajhen, zato je skupina otrok, starih od tri do štiri leta, že več let v večnamenskem prostoru, starejši otroci pa v prostorih tamkajšnje osnovne šole. Fotografija Marina Vrbnjak
Aktualno

Del svetnikov vztraja pri prvotnem projektu in županu očita zavlačevanje

Zaradi načrtovane gradnje novega vrtca pri Svetem Juriju ob Ščavnici že več mesecev potekajo burne razprave. Otrok je vse več, prostora za sprejetje vseh pa premalo, na kar je že večkrat opozoril ravnatelj Marko Kraner. Srž problema je, da obstajata dva projekta za gradnjo novega vrtca.
Že leta 2011 se je zaradi prostorske stiske v vrtcu občina obrnila na arhitekta Aleksandra Ostana in ta je pripravil idejni projekt za gradnjo nizkoenergijskega vrtca, ki bi bil umeščen za trenutno vrtčevsko stavbo, kjer se trenutno nahaja igrišče. V nadaljnjih letih pa je občina odkupila stavbno zemljišče pod sedanjo stavbo vrtca, zato se je občinska uprava letos obrnila na podjetje Progrin iz Gornje Radgone, ki je pripravilo idejno zasnovo za vrtec na tej lokaciji, ki omogoča več prostora.

vrtec-sonček, vrtec-sveti-jurij-ob-ščavnici
Marina Vrbnjak
Občina je odkupila stavbno zemljišče pod sedanjo stavbo vrtca.

Skrbi ravnatelja vse večje
Številne svetnike je na zadnji redni seji razburilo to, da so se brez njihovega vedenja pripravili novi načrti, ki so jim jih predstavili v grobem, ter da je možno, da se zavrže prvoten projekt, za katerega je že pridobljeno gradbeno dovoljenje in zagotovljena sredstva Eko sklada.
»Po burni razpravi in ob večinsko odklonilnem stališču članov občinskega sveta župan nadaljuje, kljub velikim finančnim posledicam in brez mandata občinskega sveta, aktivnosti za izdelavo novih projektov,« je županu Antonu Slani očital Ivan Fras, član svetniške skupine Naprej. »Občinski svet bo potrdil investicijski program, ki je potreben za izvedbo investicije, le po veljavnem projektu. Za vsak odklon od tega sklepa bo materialno in kazensko odgovoren g. Anton Slana,« so zapisali v svojem predlogu za sklic izredne seje. Ob tem se je občinski svetnik Janez Kosi spraševal, zakaj svetniška skupina trmasto vztraja pri prvotnem projektu, ki so ga imeli možnost uresničiti v prejšnjem mandatu, in ne da možnosti novemu. Gradbeno dovoljenje za gradnjo vrtca so namreč pridobili decembra 2016.
Razpravi se je pridružil tudi svetnik Branko Domajnko in od župana zahteval, da se gradnja vrtca začne takoj. Županu je očital zavlačevanje in žalil ravnatelja Kranerja, ki je celo zapustil sejo. Te se je udeležil tudi projektant Aleksander Ostan in podrobneje predstavil prvotni načrt za gradnjo vrtca s štirimi oddelki, ki ga je pripravil leta 2012.
Vrtec po novi idejni zasnovi zagotavlja več prostora
Župan Anton Slana je povedal, da želi upoštevati informacije in podatke, ki jih je prejel od ravnatelja Marka Kranerja. Novi projekt so pripravili, ker zagotavlja pet oddelkov, ki so nujni, prav tako je lokacija za gradnjo primernejša. Poleg petih novih oddelkov pa potrebujejo še prostore za novo kuhinjo, shrambe in pralnico, kar nov projekt omogoča. Prostor, kjer imajo trenutno shranjene rekvizite za igranje  je namreč majhen in neprimeren za shrambo. »Če boste člani občinskega sveta ovirali gradnjo vrtca in postopke pri tem, jaz ne bom prevzel odgovornosti, da bo več staršev ostalo brez možnosti vključitve svojih otrok v vrtec,« je še dodal Slana. 

vrtec-sonček, vrtec-sveti-jurij-ob-ščavnici , načrt vrtca
Marina Vrbnjak
Vrtec po načrtih podjetja Atelje Ostan Pavlin. Nahajal bi se za stavbo trenutnega vrtca, kjer se nahaja igrišče, in bi zagotavljal prostor za štiri dodatne oddelke. Funkcionalno bi se povezoval s starim vrtcem, saj bi uprava, kuhinja in ostali centralni servisi ostali v obstoječem delu.

 novejši
Marina Vrbnjak
Na sliki je predviden načrt novega vrtca pod sedanjo stavbo. Stavba bi bila večja, saj bi v kletnih prostorih zagotovili prostor za kuhinjo, pralnico, shrambe in pisarno, v pritličju pa bi se nahajalo pet igralnic s pripadajočimi terasami.

vrtec izobraževnje pomurci