vestnik

Zdravstveni dom z novimi preventivnimi programi

A. Nana Rituper Rodež, 28. 5. 2018
Aktualno

Zdravstvenovzgojni center pri murskosoboškem zdravstvenem domu se bo preoblikoval v Center za krepitev zdravja.

Zdravstveni dom (ZD) Murska Sobota je eden od 25 zdravstvenih zavodov po Sloveniji (od pomurskih je med njimi še ZD Gornja Radgona), ki so bili izbrani na razpisu ministrstva za zdravje za izvajanje aktivnosti nadgradnje in razvoja preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih. Namen je v lokalnem okolju še okrepiti primarno zdravstveno varstvo in preventivno dejavnost na različnih področjih, da se vključijo vse starostne skupine, še posebno ranljive, ter da se s tem zmanjša neenakost v zdravju prebivalstva. Pomurci so med tistimi, ki glede na slovensko povprečje bolj obolevajo in prej umirajo.


Sedem novih zaposlitev

Projekt, pri katerem sodeluje še Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), se financira z evropskim denarjem in bo trajal dve leti, vreden pa je nekaj več kot milijon evrov. Od tega bodo 740 tisoč evrov namenili za vsebinski del, 300 tisoč evrov pa za investicijo, gradnjo telovadnice s pripadajočimi prostori. ZD Murska Sobota je s tem pridobil tudi sedem novih zaposlitev, fizioterapevta, kineziologa, dietologa, psihologa in dodatne diplomirane medicinske sestre, nov tim, ki bo deloval pri teh prizadevanjih.


»Ta projekt je velikega pomena za nas,« je povedala direktorica ZD Murska Sobota Edith Žižek Sapač, saj bodo s tem še nadgradili in razširili preventivne programe in dejavnosti, ki jih v skrbi za zdravje in preventivo že izvajajo. Program je nastal, da bi odgovorili na dejanske potrebe prebivalstva, zato se bodo v prihodnje posvetili tistim področjem, ki glede na podatke NIJZ in obolevnost pri nas izstopajo, delali pa bodo tudi po občutku in opažanjih s terena. Radi bi prišli tudi do ranljivih skupin in do tistih posameznikov, ki bi najbolj potrebovali pomoč in nasvete, pa se najmanj odzivajo.


Skrb za vse starostne skupine

Med drugim se bo zdajšnji Zdravstvenovzgojni center pri ZD Murska Sobota preoblikoval v Center za krepitev zdravja, okrepili bodo delo na področju preventive v vseh populacijskih skupinah, in sicer pri odraslih, ženskah, predšolskih otrocih, šolskih otrocih in mladini, ter na področju zobozdravstva, dodatne aktivnosti pa bodo imele patronažne službe. Med drugim bodo pri otrocih preverili stanje prehranjenosti in telesne zmogljivosti, izvajali družinsko obravnavo za zmanjšanje ogroženosti zaradi debelosti, pomagali bodo nosečnicam pri pripravah na porod, pri dojenju, spremljali bodo gibalni razvoj otrok in drugo. Projekt se izteče konec leta 2019, kasneje pa ga bodo implementirali v redni program zdravstvenega doma in ga bo financirala zdravstvena zavarovalnica.
V poslopju pri šolskem dispanzerju bodo zgradili še dve dodatni nadstropji, kjer bodo telovadnice za skupinsko vadbo in telesne aktivnosti ter predavalnice s prostori za izvajanje preventivnih dejavnosti. Sem se bo preselil tudi Center za krepitev zdravja s svojimi aktivnosti, ki jih že zdaj izvajajo na področju preventive, kot so šola hujšanja, protistresne delavnice in druge.

Sami lahko naredimo največ

ZD Murska Sobota ima skupaj 16 dislociranih enot, od spomladi tudi zdravstveno postajo na Cankovi, tako da je glede na območje, ki ga zajema, eden večjih v Sloveniji. »Naša naloga pa je, da se približamo ljudem,« pove direktorica in doda, da bodo s tem namenom kmalu v Bakovcih poleg dnevnega centra za starejše odprli še splošno ambulanto in zobno ambulanto. Nedavno pa so v Kuzmi uvedli fizioterapijo.
Da bi se približali čim širšemu krogu prebivalstva, bodo v vseh ambulantah in postajah, ki jih imajo po terenu ali na drugih lokacijah, pripravili predavanja in svetovanja. Posebno si bodo tudi na terenu prizadevali za vključitev ranljivih skupin. Poleg tega se bodo še bolj povezovali z NIJZ, centrom za socialno delo in tudi z različnimi društvi, organizacijami in skupinami, ki prav tako delajo za preventivo ter povezujejo bolnike z različnimi boleznimi ali obolenji ter njihove svojce. Ljudem pa želijo sporočiti tudi, da lahko, še posebno pri kroničnih nenalezljivih boleznih, prav sami največ naredijo za svoje zdravje.
MURSKA SOBOTA zdravstvo zdravstveni dom edith žižek telovadnica
Kaj zdaj berejo drugi