vestnik

Župan Leljak razburil občane. Bodo posekali drevesa v radenskem parku?

T. L., 14. 3. 2023
Vestnik.si
Stara drevesa z rdečimi pikami
Aktualno

Domačine je pred dnevi presenetila rdeča markacija dreves v radenskem parku. Jih bodo posekali?

Nekatere Radenčane je pred dnevi razburila označitev dreves v tamkajšnjem parku. Drevesa so namreč označena z rdečimi pikami, ki jih gozdarji uporabljajo pri odkazilih, torej za tista drevesa, ki jih lastnik namerava posekati. 

Številni domačini so se tako spraševali, ali bodo drevesa posekali. Na to se je odzval radenski župan Roman Leljak, ki je preko družbenega omrežja Facebook jasno zavrnil posek dreves v parku. 

radenci, park, rdeče-pike
Vestnik.si
Stara drevesa z rdečimi pikami

Župan: Poseka ne bo

Kot je zapisal, je drevesa označila geodetska služba za potrebe konservatorskega načrta. 

"Projekt obnove radenskega parka je vključen v regionalni razvojni program pomurske regije 2021-2027 pod razvojno prioriteto Pomurja privlačna regija. Za financiranje regionalnih programov so namenjena sredstva iz kohezije. Projekt revitalizacije degradiranega parkovnega kompleksa Radenci je uvrščen med najpomembnejše regijske projekte v višini 4,5 milijona evrov," je uvodoma na Facebooku pojasnil Leljak.

Nadaljuje, da občina "s tem namenom - za območje celotnega parka pripravlja konservatorski načrt, ki bo osnova za nadaljnje projektiranje obnove parka. Za potrebe konservatorskega načrta je geodetska služba označila in izmerila obseg vseh dreves v parku. V radenskem parku, tako ne bo prišlo do poseka dreves.

radenci, park, rdeče-pike
Vestnik.si
Stara drevesa z rdečimi pikami

radenci, park, rdeče-pike
Vestnik.si
Stara drevesa z rdečimi pikami

Kakšno je pravilno odkazilo dreves?

Revirni gozdar odkazano drevo označi z oranžno ali rdečo piko v prsni višini in z žigom na spodnjem delu drevesa, tako imenovanem korenovcu, ki vsebuje identifikacijsko številko gozdarja, ki je pristojen za tamkajšnje območje. Drevesa v radenskem parku žiga na spodnjem delu debla nimajo.

Vestnik.si
Stara drevesa z rdečimi pikami
radenci roman-leljak občina-radenci drevesa posek