vestnik

53 mio za vodovod, podjetništvo in kolesarsko mrežo 

Majda Horvat, Urška Mlinarič, 4. 7. 2018
Nataša Juhnov
Podjetje Medicop nima prostora za širitev, zato so se odločili za novogradnjo na novi lolaciji.
Aktualno

Predsednik Razvojnega sveta pomurske regije Branko Drvarič je z ministrom za gospodarski razvoj v odhodu Zdravkom Počivalškom podpisal sporazum za razvoj pomurske regije.

Predsednik Razvojnega sveta pomurske regije Branko Drvarič je danes v Ljubljani skupaj z ministrom za gospodarski razvoj v odhodu Zdravkom Počivalškom podpisal sporazum za razvoj pomurske regije. Dogovor regiji v prihodnjih dveh letih prinaša 53,5 milijonov evrov, od česar bo država prispevala 41,2 milijona evrov.

Vodovod, podjetništvo, kolesarskamreža

Dogovor za razvoj regije zajema, tako Drvarič, tri razvojne osi. Projektu dokončanja pomurskega vodovoda za sistema B in C bo namenjen največji delež denarja, in sicer 33,1 milijona evrov. Sledi osem projektov spodbujanja podjetništva in razvoj infrastrukture za podjetja, kjer bo gospodarsko ministrstvo zagotovilo 5,3 milijona evrov in spodbujanje mobilnosti, v okviru katerega bo ministrstvo za infrastruktruo za devet projektov gradnje kolesarske mreže namenilo 2,8 milijona evrov.
Drvarič je dejal, da so v regiji upali na več denarja, pa vendarle je za Pomurje omenjeni denar zelo pomemben. Regija namreč gospodarsko še vedno zaostaja, zato iz nje odhaja vse več ljudi na delo v tujini - samo v Avstrijo se vsakodnevno vozi na delo več tisoč Prekmurcev.

Uvrščenost v projekt še ne pomeni denarja

Kot vemo so se v času priprave osnutka dogovora za pridobitev regijskih razvojnih sredstev za regijske projekte, ki se sofinancirajo iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, pripravljali tudi projekti kanalizacijskih omrežij in obnova nekaterih čistilnih naprav.
Najpomembnejša projekta za pomursko regijo sta torej nadgradnja sistemov B ter C pomurskega vodovoda, katerih vrednost je za sistem B okoli 34 milijonov evrov ter za sistem C – 2. faza dobrih sedem milijonov evrov. Ta pomembna projekta sta bila v dogovor uvrščena šele potem, ko je Ministrstvo za okolje (MOP) 6. junija 2018 dalo soglasje, vendar ob tem postavilo zahteve po predhodni izpolnitvi številnih pogojev, kakor tudi, da bodo postopki neposredne potrditve operacije, torej s strani organa upravljanja izdana odločitev o podpori, končani najkasneje do konca leta 2019. V nasprotnem primeru se sredstva evropske kohezijske politike za omenjena projekta sprostijo. Nosilec projekta za sistem B je občina Rogašovci z 11 občinami ter upravljalcem sistema B, za C pa občina Gornja Radgona z občinama Apače in Sv. Jurij ob Ščavnici.
Uvrščenost projektov v dogovor za razvoj regije še ne pomeni, da so zanje že zagotovljena finančna sredstva, saj gre samo za predvideno sofinanciranje, prav tako dogovor nima pravnih učinkov sofinanciranja projektov s sredstvi iz državnega proračuna.

ŠirjenjeOcean Orchidsa in Medicopa, tudi nove zaposlitve

Hkrati s podpisom temeljnega dokumenta o razvojni podpori pomurski regiji v zdajšnji finančni perspektivi pa je minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek podpisal še pogodbi o sofinanciranju dveh gospodarskih naložb in sicer podjetij Ocean Orchids za gradnjo logističnega centra ter podjetja Medicop za gradnjo skladiščno –razvojnega centra. Ocean Orchids se loteva naložbe vredne 9,3 milijona evrov, podjetje pa bo prejelo dva milijona evrov državne pomoči, Medicop pa bo gradil skladiščno – razvojni center v vrednosti 6,6 milijona evrov, država pa bo naložbo podprla v višini 900 tisoč evrov.
Mednarodno uveljavljeno podjetje Medicop je v 38. letih delovanja večkrat zamenjalo lokacijo za svojo proizvodnjo medicinske opreme in opremljanje reševalnih vozil ter zaradi širitve dejavnosti dograjevalo proizvodne in poslovne prostore. "Na žalost ali na srečo smo tudi tokrat postali ujeti v premajhne prostorske kapacitete in zaradi nezmožnosti širjenja na obstoječi lokaciji smo se odloči za selitev na lokacijo, ki nam bo v prihodnje omogočala prilagajanje rasti poslovanja," je povedal Peter Podlunšek, direktor družbe. Z naložbo in širitvijo bodo ustvarili pogoje za 23 novih delovnih mest za ljudi s poklicno ter univerzitetno izobrazbo. V proizvodnem procesu bodo zaposlovali strokovni kader za obdelavo kovin, montažo reševalnih vozil, delavce karoseriste in za montažo medicinskih aparatov. Pri razvojnem delu pa bo zaposlitev dobil kader za razvoj programske opreme vgrajenih sistemov, spletnih tehnologij, elektronskih sklopov, za upravljanje notranjih procesov, standardov in kakovosti ter za delo v komerciali.
Naložbo podjetja Ocean Orchids smo podrobneje predstavili na spodnji povezavi:
https://www.vestnik.si/roman-ferencak-ikea-potrkala-na-nasa-vrata-6492646
Več podrobnosti pa tudi novi številki Vestnika.