vestnik

Bomo dočakali dodatne omejitve na področju pirotehnike?

STA, 5. 10. 2019
R.K.
Fotografija je simbolična
Aktualno

Ob peticiji za popolno prepoved pirotehnike ministrstvo za notranje zadeve napoveduje, da bodo razmislili o dodatnih omejitvah ali celo prepovedi posameznih kategorij oz. pirotehničnih izdelkov. Sami sicer ocenjujejo, da je zakonodaja, ki ureja pirotehnične izdelke, ustrezna.

Komisija Državnega zbora za peticije, človekove pravice in enake možnosti je po nedavni obravnavi še ene peticije za prepoved pirotehnike ministrstvo za notranje zadeve pozvala, naj razmisli o popolni prepovedi uporabe teh sredstev. V komisiji so obsodili uporabo pirotehnike in opozorili na škodljive posledice, ki jih ima na ljudi, živali in okolje.

Po oceni ministrstva za notranje zadeve je zakonodaja, ki ureja pirotehnične izdelke, ustrezna, še večje ozaveščanje ljudi ob sočasnem nadzoru nad prometom in uporabo pirotehničnih izdelkov pa bi lahko dolgoročno prispevalo k zmanjšanju zlorabe pirotehničnih izdelkov. Evropski komisiji, ki zbira predloge za pripravo novih standardov na tem področju, so pred kratkim posredovali predlog dodatnih ukrepov, s katerimi pirotehnični izdelki ne bi povzročali prekomernega hrupa in obremenitev okolja. Predlagajo znižanje ravni zvočnega tlaka, zmanjšanje neto eksplozivne mase in zmanjšanje snovi, ki obremenjujejo okolje.


Kot so še napovedali, bodo ponovili tudi analizo urejenosti področja pirotehničnih izdelkov v drugih državah članicah EU in spet preučili možnosti za dodatne omejitve oziroma prepovedi (tako časovne kot tudi prostorske) posameznih kategorij oziroma izdelkov.

petarda
Arhiv Svet24
Fotografija je simbolična.


Tudi na ministrstvu za zdravje nimajo težav s pobudo za zaostrovanje zakonodaje na področju pirotehnike. "Se pa pojavlja vprašanje, ali bi popolna prepoved uporabe pirotehničnih sredstev v celoti preprečila pojavnost pokanja in poškodb, ki pri tem nastanejo. V teh primerih gre za kršitve obstoječe zakonodaje. Zato izpostavljamo tudi pomen ozaveščanja ljudi in preventivnih ukrepov na tem področju," so opozorili.Peticija je izpostavljala tudi trpljenje živali zaradi pirotehnike. Temu so v izjavi za STA pritrdili tudi na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. "Ocenjujemo, da bi se s sprejetjem tega predloga stanje na področju dobrobiti živali vsekakor izboljšalo, saj živali ne bi bile izpostavljene tovrstnemu vznemirjanju, trpinčenju in strahu," so dodali. Poudarili so, da je temelj zaščite in skrbi za dobrobit živali predvsem odgovorno lastništvo, in da zakon o zaščiti živali izrecno prepoveduje obmetavanje živali s petardami ali drugimi pirotehničnimi sredstvi.

Uporaba pirotehničnih sredstev v zimskem času pa lahko prispeva tudi k onesnaženju zunanjega zraka. Na ministrstvu za okolje so za STA izpostavili pomen ozaveščanja ljudi in preventivnih ukrepov na tem področju. "Še večje ozaveščanje ljudi ob sočasnem nadzoru nad prometom in uporabo pirotehničnih izdelkov lahko dolgoročno doprinese k zmanjšanju zlorabe pirotehničnih izdelkov," so še dodali.Ob tem so opozorili na zloženko Laboratorija za raziskave v okolju Univerze v Novi Gorici v okviru projekta NANOFORCE, v kateri opozarjajo na negativne učinke pirotehnike na okolje. V njej med drugim pojasnjujejo, da se pri eksploziji v ozračje sprostijo vse snovi, ki so del pirotehniškega izdelka, in tudi reakcijski produkti v obliki plinov in zelo majhnih trdnih delcev, ki nastanejo pri reakciji s kisikom oz. pri reakciji med posameznimi deli eksploziva. "Ognjemeti, petarde in iskrice povzročajo veliko in negospodarno onesnaženost ozračja s trdnimi delci ter predstavljajo tveganje za zdravje," je navedeno v zloženki.

Ob petminutnem ognjemetu, s katerim je bilo zaznamovano praznovanje 20. obletnice samostojnosti Slovenije, so izmerili, da se je v ozračje sprostilo toliko nanodelcev, da bi z njimi dva in polkrat objeli Zemljo, če bi 50 nanometrov velike nanodelce zložili v vrsto drug zraven drugega.Zloženka sicer izpostavlja tudi določbe kazenskega zakonika, po katerem je kaznivo tudi, če kdo z izpusti, emisijami ali vnosi količin snovi povzroči dejansko škodo kakovosti zraka, zemlje ali vode, živalim ali rastlinam.

varnost pobuda
Kaj zdaj berejo drugi