vestnik

(STEČAJ) Delavci nekdanje Escade v očeh tujih lastnikov zgolj številka

Majda Horvat, 22. 12. 2021
Marina Vrbnjak
Escada
Aktualno

Posledico zavožene poslovne politike nekdaj slavne Escade prevalili (tudi) na slovensko podjetje. Namesto da bi plačali svoj dolg, so lastniki podjetje pahnili v stečaj

Stečajni postopek za ECC Escada Competens Centrum iz Gornje Radgone je razkril, da je 141 delavk in delavcev ostalo brez zaposlitve predvsem zato, ker so tuji lastniki svoje finančne težave kot posledico zavožene poslovne politike nekdaj slavne Escade prevalili (tudi) na slovensko podjetje. Da je breme stečaja padlo predvsem na pleča zaposlenih in države oziroma davkoplačevalcev, pa kaže več dejstev, kar bomo razčlenili v nadaljevanju.Niso jim plačevali dela
Escada Luxembourg je svojo hčerinsko družbo v Gornji Radgoni poslala v stečaj junija 2021, ko je ta še vedno imela dovolj naročil za delo. Zaposleni so ob uvedbi stečaja, ki jih je šokiral, povedali, da je nekaj zastojev v proizvodnji res nastalo pred časom zaradi epidemije koronavirusa, kar naj bi bil uradni razlog za stečaj, vendar so ob uvedbi tega imeli dovolj dela. Stečaj je delovni proces pretrgal z danes na jutri, material, ki je v skladišču že čakal na obdelavo, pa so zapakirali ter ga poslali nazaj naročniku. Tudi plače so zaposleni prejemali redno, zadnjo še tik pred stečajem, prav tako druge prejemke, povezane z delom.


Podjetje ECC tudi ni bilo prezadolženo. Nasprotno. Poročila stečajne upraviteljice Petre Pavličič razkrivajo, da je imel stečajni dolžnik do Escade on line terjatve v višini skoraj 360 tisoč evrov in da se ti dolžniki zdaj izmikajo plačilu. Z drugimi besedami to pomeni, da povezana podjetja v skupini Escada podjetju v Gornji Radgoni niso plačevala za opravljeno delo. Celotne terjatve stečajnega dolžnika do kupcev pa so ob uvedbi stečaja znašale kar 478 tisoč evrov.

escada, escada-gornja-radgona
Marina Vrbnjak
Podjetje je tekoče poravnavalo obveznosti do zaposlenih, pa vendar zdaj terjatve delavcev tvorijo skupaj največji delež vseh terjatev do stečajnega dolžnika. To z drugimi besedami pomeni, da so prav delavci zaradi stečaja poleg izgube zaposlitve potegnili najkrajši konec. Foto Marina Vrbnjak

Podjetje skoraj brez dolgov


Da podjetje ni bilo prezadolženo, kažejo tudi prijavljene terjatve. Podjetje je tekoče poravnavalo obveznosti do zaposlenih, a vendar zdaj terjatve delavcev tvorijo skupaj največji delež vseh terjatev do stečajnega dolžnika. To z drugimi besedami pomeni, da so prav delavci zaradi stečaja poleg izgube zaposlitve potegnili najkrajši konec. Kajti potem ko je Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) zaradi prodaje proizvodne in poslovne hale umaknila svojo terjatev v višini 3,9 milijona evrov, jih je od skupaj 5,5 milijona evrov prijavljenih terjatev v stečaju ostalo za 1,6 milijona evrov. Kot rečeno, glavnino tvorijo terjatve zaposlenih. Dolg do države (Finančne uprave RS, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) znaša skupaj 170 tisoč evrov. Drugih finančnih oziroma bančnih terjatev v stečajnem postopku ni prijavljenih.


DUTB je še plačala ECC
Vsekakor je podjetje pahnilo čez rob tudi nerešeno razmerje z DUTB. A kot rečeno, se je ta s prodajo objektov družbi Arcont tik pred stečajem umaknila kot upnica v stečajnem postopku. Še več. Njen izkupiček pri tem poslu je celo presegal obveznosti, ki jih je imelo podjetje ECC do nje. Razlika med kupnino in preostankom obveznosti stečajnega dolžnika po pogodbi o finančnem najemu je znašala skoraj 144 tisoč evrov, ta denar je DUTB tudi nakazala na račun stečajnega dolžnika.
Preostalo nepremično premoženje podjetja, ki se prodaja v stečajnem postopku, ni obremenjeno s hipotekami bank. Likvidacijska vrednost strojev in opreme je nekaj manj kot 800 tisoč evrov.

Stečajni postopek podjetja ECC kaže na to, da tuji lastniki niso čutili nobene odgovornosti do slovenskega podjetja in do tu zaposlenih, ki so dejansko sami ustvarili podjetje in njegovo premoženje.

escada stečaj gornja-raddgona arcont delavci