vestnik

Država uveljavlja predkupno pravico za nakup Save

STA, 28. 2. 2022
Vanesa Jaušovec
Sava hotels&resorts, Moravske Toplice
Aktualno

Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalska družba (Kad) sta na skrbniški račun pri KDD danes nakazala sredstva za 43,2-odstotni delež družbe Sava v lasti sklada York, sta sporočila predsednik uprave SDH Janez Žlak in član uprave holdinga Janez Tomšič. Težav pri pridobivanju zelene luči Agencije za varstvo konkurence (AVK) ne pričakujeta.

Žlak je na današnji novinarski konferenci izrazil zadovoljstvo, da sta uprava in nadzorni svet SDH soglasno sprejela odločitev o uveljavitvi predkupne pravice za Yorkov delež v Savi. Nadzorniki SDH so na predlog uprave zeleno luč prižgali v petek pozno popoldne."Ta odločitev bo imela več pozitivnih učinkov," je prepričan Žlak. Ocenil je, da ima skupina Sava "dober razvojni potencial", verjame pa tudi, da je z odločitvijo Kada in SDH zadovoljna tudi večina deležnikov.

Tomšič je naštel, da je SDH v postopku odločanja o uveljavitvi predkupne pravice med drugim pridobil cenitev Save in Save Turizma, pripravil nabor upravljalskih scenarijev in njihovo oceno, izpeljal skrben pravni pregled, vladi predlagal dokapitalizacijo ter proces odločitve peljal v skladu s standardi in zakonodajo.

sava hotel, bled
Bobo
Sava Turizem


Osnovni cilj odločitve SDH je bil doseganje čim višje vrednosti naložbe v Savi, katere pomembna družbenika sta bila holding in Kad že doslej. Drugi cilj je bil sprejem optimalne odločitve, zlasti upoštevaje dejstvo, da sta državna lastnika izpostavljena do Save tudi iz naslova terjatve, ki presega 50 milijonov evrov. Nenazadnje pa je SDH upošteval strategijo upravljanja kapitalskih naložb države, v skladu s katero mora imeti država v Savi najmanj 25 odstotkov plus eno delnico, je pojasnil Tomšič.

SDH bo za dobrih 32 milijonov evrov od Yorka odkupil celoten paket delnic družbe Sava, Kad pa bo kupil izpostavljenost Yorka do Save iz naslova terjatve v vrednosti malenkost pod šest milijonov evrov.

Ključni odložni pogoj je sicer soglasje AVK za tako potezo. SDH mora v roku šestih delovnih dni priglasiti koncentracijo, a Tomšič težav ne pričakuje. "Vsebinsko verjamemo, da je AVK, ko je presojal koncentracijo pri Termah Olimja, v ozir vzel tudi dejstvo, da smo lastniki Save, in verjamemo, da je na nek način vsebinsko zadevo že presojal, iz tega naslova ne pričakujemo težav," je pojasnil.

Z uveljavitvijo predkupne pravice si država obeta povečanje vrednosti naložbe in krepitev nadzora nad upravljanjem družbe, saj so bila doslej razmerja med upniki "zahtevna", je dejal Tomšič. Tako sta omogočeni dokončna razrešitev dolžniško-upniških razmerij in izvedba konsolidacije skupine Sava v obliki združitve Save s Savo Turizmom.

Da se to lahko zgodi, smo poročali že v teh člankih. 

Dodaten razlog za odločitev so po navedbah Tomšiča realizacija donosov in potencialni sinergijski učinki nadaljnje konsolidacije turističnih družb. Nenazadnje bo omogočena monetizacija določenih ali vseh nepremičnin.O izhodni strategiji SDH odločitev še ni sprejemal. Med možnostmi je Tomšič navedel prodajo partnerju, dokapitalizacijo družbe in oblikovanje nepremičninske družbe z uvrstitvijo na borzo. Teh aktivnosti sicer SDH ne bo izvajal pred konsolidacijo skupine, ki pa bo trajala vsaj dve leti. Kakršenkoli postopek bo izbran, pa ga bo SDH peljal transparentno, pri čemer bodo lahko pod enakimi pogoji sodelovali vsi zainteresirani investitorji, je napovedal Tomšič.

Član uprave SDH tudi ne izključuje možnosti delne ali celotne konverzije terjatve Kada in SDH do Save ali celotnega refinanciranja tega dolga. "Dejstvo je, da so se že pred tremi, štirimi meseci pojavili interesenti, ki imajo interes financirati razvoj Save, pri čemer pa je njihov pogoj, da se skupina konsolidira," je dejal. Spomnil je, da je v lastništvu Save še nekaj manjšinskih delničarjev, ki bi jim SDH lahko ponudil prevzemno ponudbo, a zaenkrat odločitve o tem v holdingu še niso sprejemali.

Sicer pa o možnosti oblikovanja turističnega holdinga Tomšič ni želel ugibati, to bo odvisno od nastajajoče nove turistične strategije, ki naj bi bila pripravljena v kakem mesecu dni.

Sklad York je naprodaj ponudil svoj 43,2-odstotni delež v Savi. Konec januarja je dogovor o nakupu podpisal z družbo Prestige Tourism, v ozadju katere je madžarski kapital, pri čemer pa je imela država možnost uveljaviti predkupno pravico. Prek SDH in Kada je namreč doslej lastnica skoraj 47-odstotnega deleža v Savi.

Tako Kad kot SDH sta uveljavljanje predkupne pravice potrdila, pri čemer je holdingu sredstva za odkup deleža v Savi zagotovila vlada. Osnovni kapital SDH se bo v skladu z vladnim sklepom z dobrih 260 milijonov evrov povečal za 41,6 milijona evrov na nekaj manj kot 302 milijona evrov. Presežna sredstva iz naslova dokapitalizacije bo SDH v celoti namenil začrtanim aktivnostim iz načrta upravljanja na področju turizma, so v petek napovedali v holdingu.

sdh turizem podjetja