vestnik

Energetska obnova petih objektov Občine Ljutomer

Vida Toš, 20. 5. 2019
Vida Toš
Gre za enega največjih projektov v ljutomerski občini letos; skupna vrednost - skupaj z davkom na dodano vrednost - obnov vseh petih omenjenih stavb je skoraj 3, 7 milijona evrov.
Aktualno

Celovito - v energetskem smislu - bodo obnovili pet javnih objektov, ki jih ima v lasti ljutomerska občina: ljutomerski Vrtec, športno dvorano pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, OŠ Mala Nedelja in Glasbeno šolo Slavka Osterca Ljutomer.

Občina Ljutomer začenja z enim največjih letošnjih projektov; tudi v finančnem smislu. Gre za celovito energetsko prenovo stavb, ki so v lasti občine. Energetsko bodo prenovili Vrtec Ljutomer, športno dvorano pri Osnovni šoli Ivana Cankarja Ljutomer, Osnovno šolo Janka Ribiča Cezanjevci, Osnovno šolo Mala nedelja ter Glasbeno šolo Slavka Osterca Ljutomer, s tem, da bodo na slednji delali ne le energetsko, ampak celotno rekonstrukcijo objekta.Ocenjena vrednost celega projekta – za vseh pet stavb – je malo manj kot 3,7 milijonov evrov; viri denarja so: ministrstvo za infrastrukturo iz nepovratnih evropskih sredstev, zasebno partnerstvo, nepovratna in povratna sredstva ter proračun Občine Ljutomer.

cf11036e06c4baedbd5b2fb87fceaf61
Vida Toš
Gre za enega največjih projektov v ljutomerski občini letos; skupna vrednost - skupaj z davkom na dodano vrednost - obnov vseh petih omenjenih stavb je skoraj 3, 7 milijona evrov.


Za ta projekt so na ljutomerski občini pred dvema letoma začeli z energetskimi pregledi stavb, predvidenimi za sanacijo, začeli pa so pridobivati tudi projektno in investicijsko dokumentacijo. Danes je županja Ljutomera Olga Karba podpisala pogodbo s predstavnikoma podjetja Proplus iz Maribora ter predstavnico Komunalnega podjetja Ormož, s Petrolom, ki je dobil koncesijo za izvedbo projekta, pa je podpisala pogodbo pred tednom dni.

7b631e4a6db466ee128d6081d1187651
Vida Toš
Gre za enega največjih projektov v ljutomerski občini letos; skupna vrednost - skupaj z davkom na dodano vrednost - obnov vseh petih omenjenih stavb je skoraj 3, 7 milijona evrov.


Petrol se je edini prijavil na javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta celovite energetske prenove, za rekonstrukcijo – ne le energetsko obnovo – glasbene šole pa je na javno naročilo prišlo pet ponudb, najugodnejši ponudnik je bil konzorcij ponudnikov, med katerimi je Komunalno podjetje Ormož. Proplus bo izvajala strokovni in finančni nadzor nad izvedbo projekta.

bdc98ef973d273dd2006bcf41bdc323d
Vida Toš
Gre za enega največjih projektov v ljutomerski občini letos; skupna vrednost - skupaj z davkom na dodano vrednost - obnov vseh petih omenjenih stavb je skoraj 3, 7 milijona evrov.

Energetsko sanacijo in tudi rekonstrukcijo glasbene šole naj bi začeli še ta mesec, končanje vseh del pa je predvideno jeseni letos, še pred začetkom šolskega leta.
Več pa v tiskani izdaji Vestnika.

8fee9df61496f35b5a12af996f92adae
Vida Toš
Na glasbeni šoli bodo poleg energetske sanacije potekala tudi ostala obnovitvena dela.

Vida Toš
Na glasbeni šoli bodo poleg energetske sanacije potekala tudi ostala obnovitvena dela.
ljutomer energetska obnova občinskih stavb Glasbena šola Ljutomer vrtec Ljutomer OŠ Ivana Cankarja Ljutomer OŠ Janka Ribiča Cezanjevci oš mala nedelja
Kaj zdaj berejo drugi