vestnik

(FOTO) To so zahteve kmetov. Tako je potekal protest v Pomurju

Na številnih lokacijah po Sloveniji so se danes na opozorilnem protestu s traktorji in transparenti zbrali slovenski kmetje, ki opozarjajo predvsem na omejitve pri kmetovanju, od vladajočih pa pričakujejo posluh. Če ne bodo uslišani, napovedujejo stopnjevanje pritiskov. Po grobih ocenah sindikata kmetov je bilo na protestu vsaj 5000 udeležencev. To so zahteve kmetov: da nove okoljske zahteve ne presegajo realnih zmožnosti kmetovanja, ponovna preučitev in zmanjšanje območij Nature 2000, izvajanje podnebnih in okoljskih ukrepov, ki so zapisani v strateškem načrtu skupne kmetijske politike, na način, da so ti kmetom dostopni, jasni in enostavni pogoji izvajanja ukrepov, prehranska varnost Slovenije mora biti prioriteta, ki ne sme biti podrejena okoljevarstvenim “avanturam”, nasprotovanje uvajanju novih davkov, uskladitev vseh neposrednih plačil in ostalih sredstev, namenjenih kmetom, z inflacijo in da se sredstva SKP v celoti namenijo kmetijskemu sektorju. Fotografije Jure Kljajić