vestnik

(JAVNI SEKTOR) V nekaj mesecih za večino skoraj devetodstoten dvig plač

Vestnik.si, STA, 14. 10. 2022
Nataša Juhnov
Finančni učinek dogovora, ki ga je vlada podpisala s sindikati javnega sektorja, je ocenjen na 611 milijonov evrov.
Aktualno

Finančni učinek dogovora, ki ga je vlada podpisala s sindikati javnega sektorja, je ocenjen na 611 milijonov evrov. Določa dvig plač, višje nadomestilo za malico in poračun regresa za letni dopust. Predvideva tudi realizacijo preteklih sporazumov ter pogajanja o sistemskih spremembah in plačnih nesorazmerjih.

V skladu z dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 se s 1. oktobrom vrednost plačnih razredov zviša za 4,5 odstotka. Ta dvig bodo zaposleni v javnem sektorju prvič občutili ob izplačilu oktobrskih plač v novembru. Večini v javnem sektorju se bodo nato plače dvignile še enkrat s 1. aprilom prihodnje leto, tokrat za en plačni razred, kar pomeni približno štiriodstoten dvig. Iz tega povišanja bodo izvzeti zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu, ki so se jim plače povečale z dogovorom novembra lani.

V dogovor so ob tem izrecno zapisali, da je z njim realizirana obveznost pogajanj o usklajevanju vrednosti plačnih razredov v letošnjem letu, na pa tudi v prihodnjem letu, a z učinki v letu 2024. Višji plačni razred, ki ga bodo zaposleni deležni prihodnje leto, pa se šteje za delno odpravo nesorazmerij v plačah in delno realizacijo tistih stavkovnih zahtev, ki so vezane na odpravo plačnih nesorazmerij.

Za 1,21 evra višje nadomestilo za malico in poračun regresa


Dogovor določa tudi višjo višina regresa za prehrano, in sicer se bo iz sedanjih 4,94 evra povišal na 6,15 evra na dan. Višje nadomestilo za malico je predvideno s 1. septembrom, kar pomeni, da bodo zaposleni v javnem sektorju dobili tudi poračun za nazaj. Prav tako bodo javni uslužbenci, ki jim je bil sicer letošnji regres za letni dopust že izplačan, dobili še poračun do višjega regresa, ki je določen glede na plačni razred zaposlenega, pri čemer bodo tisti nižje na plačni lestvici dobili več.

Javnim uslužbencem do 24. plačnega razreda bo pripadlo 300 evrov, uvrščenim od 25. do 30. plačnega razreda 250 evrov. Zaposleni, uvrščeni od 31. do 35. plačnega razreda, bodo dobili 200 evrov, tisti od 36. do 40. plačnega razreda pa 150 evrov. Za javne uslužbence od 41. do vključno 50. plačnega razreda je predvideno, da prejmejo poračun regresa v višini 100 evrov. Poračun jim bo izplačan pri oktobrski plači novembra.

upravna-enota, osebne-izkaznice, potne-listine
Vanesa Jaušovec
V skladu z dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 se s 1. oktobrom vrednost plačnih razredov zviša za 4,5 odstotka. Fotografija je simbolična.


Predvideni realizacija preteklih sporazumov in pogajanja o sistemskih spremembahDogovor predvideva tudi realizacijo sporazumov oz. dogovorov, ki so bili s sindikati sklenjeni v obdobju preteklih vlad. Med njimi je tudi sporazum o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti, ki ga je sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides konec leta 2016 sklenil s takratno ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc. Omenjeni sporazum je predvideval, da bo vlada predlog sprememb zakona o sistemu plač v javnem sektorju, s katerim bi odpravili omejitev 57. plačnega razreda, ki ga javni uslužbenci v javnem sektorju lahko dosežejo z napredovanjem, predložila v usklajevanje sindikatom javnega sektorja in ga po usklajevanju z izjavo o stopnji usklajenosti posredovala v DZ.

Vlada je tako sindikatom dan po parafiranju dogovora s sindikati javnega sektorja slednjim poslala predlog sprememb zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Zaradi predvidenega povišanja uvrstitve delovnih mest, nazivov in funkcij za en plačni razred zakonska sprememba predvideva dvig plačne lestvice, in sicer s 65. na 66. plačni razred.

Obenem pa, sledeč dogovoru z zdravniki iz leta 2016, predvideva odpravo najvišjega, 57. plačnega razreda, ki ga lahko doseže javni uslužbenec z napredovanjem. A se je tu zapletlo, saj sindikati trdijo, da gre za sistemski poseg, o čemer bi se morali usklajevati v okviru sistemskih sprememb plačnega sistema in sočasno z odpravo uravnilovke v spodnji tretjini plačne lestvice. Vlada pa vztraja, da gre za nerealizirano zavezo iz že sklenjenega sporazuma z zdravniki.V državni zbor bo tako po potrditvi na vladi poslan neusklajen predlog zakona.

Najpozneje v enem mesecu začetek pogovorov o sistemskih spremembah plačnega sistema

Vlada in sindikati so se sicer z dogovorom zavezali k začetku usklajevanj o sistemskih spremembah plačnega sistema javnega sektorja. Namen pa je, da se najpozneje do 30. junija prihodnje leto pripravil predlog novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju oz. nov zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Vzporedno s sistemskimi spremembami bodo potekala pogajanja o odpravi plačnih nesorazmerij, upoštevaje tudi spodnjo tretjino plačne lestvice. Tudi tu so za rok za dogovor določili 30. junij prihodnje leto. Pogajanja in usklajevanja bodo začeli najpozneje v enem mesecu po podpisu dogovora. Sindikati s podpisom dogovora soglašajo tudi, da do takrat ne bodo sprožili nobenih stavkovnih aktivnosti v zvezi z ukrepi iz tega dogovora.

javni sektor plače dogovor pogajanja sindikat vlada
Kaj zdaj berejo drugi