vestnik

Kako se s karanteno soočajo v nekaterih pomurskih šolah? Ministrstvo dovoljuje, da ravnatelji šole sami zaprejo

M. Ha., 14. 1. 2022
Nataša Juhnov
V tem tednu so imeli karantene v 47 vzgojno-izobraževalnih zavodih v Pomurju
Aktualno

V tem tednu karantena v 47 vzgojno-izobraževalnih zavodih v Pomurju

Zaradi otežene epidemične situacije so na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport z zavodom za šolstvo oblikovali sklep, s katerim se določa ocenjevanje znanja v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami do konca tega šolskega leta. S sklepom je predvideno zmanjšanje števila ocen pri posameznih predmetih. V zvezi s tem so bila oblikovana priporočila za ocenjevanje znanja in izvajanje pouka v šolskem letu 2021/22. V njih se predlaga, da se ocenjevanje izvaja v šoli, medtem ko se preverjanje znanja svetuje tako pri pouku v šoli kot pri šolanju na daljavo.
Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj dvakrat v šolskem letu, pri čemer obe oceni oziroma večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.

ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
M24
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Če se predmet, za katerega je s predmetnikom določeno manj kot dve uri tedensko, izvaja po fleksibilnem predmetniku, se znanje učenca oceni najmanj enkrat. Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni več kot dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Pomembno pa je izhodišče, da se znanje učenca pri vseh predmetih ocenjuje vse šolsko leto in ne samo v obdobju, ko se predmet izvaja. Z učenci, ki zaradi odsotnosti od pouka niso ocenjeni, učitelj opravi ocenjevanje znanja vsaj enkrat do konca pouka v šolskem letu. Šola te učence ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja, to je 31. januarja, šteje za neocenjene.

15 ali 45 minut? 

Po podatkih covid sledilnika imajo odrejeno karanteno ali potrjen sum na okužbo v 47 vzgojno-izobraževalnih zavodih v Pomurju. Kot nam je povedal ravnatelj Osnovne šole (OŠ) Tišina Janko Durič, imajo na njihovi šoli trenutno v karanteni en oddelek prvega razreda, deset učencev posamično in tri učiteljice. Te so bile poslane v karanteno na podlagi novega odloka, ki pravi, da se karantena odredi, če so v stiku z okuženim učencem 15 minut, doslej je veljalo 45 minut. Učiteljice so bile v stiku z okuženim učencem med samotestiranjem. »Če bo NIJZ to podprl, naj bi ministrstvo odlok na hitro spremenilo nazaj na 45 minut,« pove Durič.

Na nekaterih manjših šolah se namreč dogaja, da že pet okuženih učiteljev na predmetni stopnji pomeni, da pouk v šoli ni mogoč in je nujna vzpostavitev pouka na daljavo za celotno predmetno stopnjo. Težave so so pojavile tudi pri ocenjevanju. »V okrožnici s 6. januarja je zapisano, da se znanje učenca praviloma ocenjuje v šoli. Starši otrok, ki se šolajo na daljavo, ker ne podpirajo nošenja mask in samotestiranja, pa pritiskajo, da ocenimo te učence na daljavo.« Takih učencev je sicer na tišinski šoli trenutno malo, trije. Do nedavnega so jih imeli pet, vendar starši ugotavljajo, da šolanje od doma ne more nadomestiti klasičnega pouka, pove Durič.

8d14917c861b7a985a120e7410985f07
Aleš Cipot
Janko Durič, ravnatelj OŠ Tišina.

Učence, ki se šolajo od doma, bodo na koncu leta čakali predmetni izpiti v šoli, saj tudi ministrstvo odsvetuje ocenjevanje na daljavo. Durič se strinja s tem, da morajo šole ostati odprte, hkrati pa opozarja, da jim ministrstvo pri marsičem ne prisluhne. »Na papirju se nekatere stvari zdijo v redu, v praksi pa so povsem nekaj drugega. Ravnatelji smo v zadnjem obdobju za marsikaj krivi, marsikaj poslušamo po telefonu, starši nekaterim celo grozijo. Starši so nezadovoljni.«

Durič: Učitelji so utrujeni

Težave na OŠ Tišina so tudi dolgotrajne bolniške odsotnosti učiteljev, ne zaradi covida, zato preostali učitelji veliko nadomeščajo. »Učitelji so utrujeni, izgorevajo. Obstaja nevarnost, da se bo sistem sesul, so nam pa z najnovejšo okrožnico dovolili, da šole zapremo in preidemo na pouk na daljavo.« 

murska-sobota, šolanje-na-daljavo
Jure Zauneker
»Učitelji so utrujeni, izgorevajo. Obstaja nevarnost, da se bo sistem sesul, so nam pa z najnovejšo okrožnico dovolili, da šole zapremo in preidemo na pouk na daljavo,« pravi Durič.

Med srednjimi šolami je v tem tednu največ karanten na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota. Kot nam je potrdila ravnateljica Zlatka Lebar, so v karanteni štirje oddelki, en dijak ter trije zaposleni. Ob tem izvajajo pouk na daljavo za omenjene oddelke, zaposleni, ki so v karanteni, pa izvajajo pouk na daljavo tudi za oddelke, ki se šolajo v šoli. »Na situacijo smo se že navadili, zato kakšnih težav v zvezi s tem nimamo. Če so profesorji v karanteni, se dijaki v šoli prek računalnika povežejo z njimi in pouk normalno teče.«

Kar se tiče ocenjevanja, še pove Lebarjeva, se nekatere stvari da oceniti na daljavo, v primeru karanten pa se lahko počaka in se dijaki ocenijo ob vrnitvi v šolo. Nova priporočila ministrstva srednjih šol ne zadevajo, so pa že od začetka epidemije prilagodili ocenjevanje, o čemer so se konkretno dogovorili po posameznih predmetnih aktivih.
šole pomurje
Kaj zdaj berejo drugi