vestnik

Kapelska šola sodelovala v projektu NA-MA poti

Vestnik.si, 29. 11. 2022
Arhiv šole
Simbol projekta je vetrnica.
Aktualno

Osnovna šola Kapela je v zadnjih petih letih sodelovala pri evropskem projektu NA-MA poti (naravoslovno, matematična pismenost, opolnomočenje, tehnologija in interaktivnost). Vanj je bilo vključenih 21 vrtcev, 39 osnovnih in 38 srednjih šol, sedem fakultet, več kot 1400 strokovnih delavcev ter veliko otrok.

Sodelujoči zavodi so razvijali naravoslovno, matematično in finančno pismenost, spodbujali veščine kritičnega mišljenja in miselne procese, odnos do učenja in učno motivacijo, razvijali so zmožnosti reševanja avtentičnih problemov z digitalnimi tehnologijami ter spodbujali sodelovanje in timsko delo strokovnih delavcev. Na OŠ Kapela so z vodji projekta in člani projektnega tima z učenci izvajali številne dejavnosti. "Zavzemali smo se za vključevanje vseh učencev v aktivnosti in spremljali njihov napredek. Učenci so bili pri aktivnostih aktivnih izvajalci dejavnosti, imeli so priložnost načrtovati pouk, eksperimentirati, analizirati, argumentirati, iskati nove poti ter doživljali učno vsebino drugače kot pri običajnem pouku," pravi Damjana Flisar iz kapelske šole in doda, da so bile aktivnosti za vse učence, od prvega do devetega razreda. 

oš-kapela, na-ma-poti
Arhiv šole
Simbol projekta je vetrnica.

Kot je razložila, so se člani projektnega tima srečevali na mesečnih delovnih srečanjih, opravljali evalvacijske razgovore, imeli kolegialne hospitacije, spodbujali sodelovanje,... 

Flisarjeva ocenjuje, da so s sodelovanjem v projektu pridobili nove izkušnje, spoznanja in poznanstva. Vplival je tudi na razvijanje odnosov med sodelavci ter na večje sodelovanje. Simbol projekta je vetrnica in ta predstavlja trajnostni vidik projekta, kar pomeni, da bodo sodelujoči zavodi tudi po koncu v pouk vključevali različne aktivnosti in razvijali naravoslovno, matematično, finančno pismenost, kritično mišljenje ter reševanje avtentičnih primerov, skrbeli za dobre odnose in motiviranost učencev, se udeleževali izobraževanj ter širili vsebine projekta na celoten kolektiv. 

oš-kapela na-ma-poti projekt
Kaj zdaj berejo drugi