vestnik

Kljub ugotovljenim nepravilnostim gornjepetrovski župan meni, da gre za majhne in nebistvene prekrške

Damjana Nemeš, 28. 1. 2022
Nataša Juhnov
Franc Šlihthuber, župan najbolj zadolžene občine v Sloveniji (dolg na prebivalca) se zaradi negativnega mnenja najvišjega državnega organa za kontrolo javne porabe, Računskega sodišča RS, ne sekira preveč.
Aktualno

Na seji občinskega sveta Občine Gornji Petrovci so poleg revizijskega poročila obravnavali tudi proračuna za leti 2022 in 2023 ter pravilnik o enkratni denarni pomoči za prvošolce v občini.

Svetniki Občine Gornji Petrovci so na zadnji seji obravnavali občinska proračuna za leti 2022 in 2023. Odlok proračuna za leto 2022 predvideva prihodke v skupni vrednosti nekaj več kot 3,3 milijona evrov in odhodke v skupni vrednosti nekaj več kot 3,2 milijona evrov, od tega je načrtovanih za nekaj več kot 950 tisoč evrov investicijskih odhodkov. Odlok proračuna za leto 2023 predvideva prihodke v skupni vrednosti nekaj več kot 3,1 milijona evrov in odhodke v skupni vrednosti nekaj več kot 3 milijone evrov, od tega načrtujejo za nekaj več kot 818 tisoč evrov investicijskih odhodkov. Petrovska občina bo, če bosta predloga proračunov v tej obliki v drugi obravnavi potrjena, v tem in prihodnjem letu za investicije namenila nekaj več kot 1,7 milijona evrov. Kot pravi župan Franc Šlihthuber, želijo, da se vse vasi v občini enakomerno razvijajo. »Investicije so smelo načrtovane, vse jih moramo spraviti skozi. Je pa to tudi dobro izhodišče za delo župana, občinskega sveta in občinske uprave v letih 2024, 2025 in 2026,« je dejal. Nekateri svetniki so v razpravi menili, da sta proračuna zastavljena nekoliko nerealno. Občina bo namreč ob vseh načrtovanih investicijah morala na podlagi odločitve računskega sodišča zaposliti direktorja občinske uprave, prav tako so se v sklopu projekta, ki so ga prijavili na razpis Lokalne akcijske skupine Goričko, zavezali, da bodo zaposlili dodatno osebo, ki bo skrbela za področje turizma v občini. To pomeni, da bodo samo za delovanje občinske uprave v letu 2023 namenili vsaj 517 tisoč evrov. Občina prav tako želi leta 2023 uvesti subvencijo za omrežnine za zmanjševanje obveznosti gospodinjstev. »Predispozicije proračuna nam omogočajo, da to storimo,« je optimistično napovedal župan, čeprav ostaja petrovska občina ena od najbolj zadolženih v Sloveniji. Predloga proračunov za obe leti sta od 22. januarja do 6. februarja v javni razpravi, v tem času lahko vsi zainteresirani vložijo predloge in amandmaje.


Svetniki so se prav tako seznanili s pravilnikom o enkratni denarni pomoči za prvošolce v občini. S pomočjo, ki po omenjenem pravilniku znaša 300 evrov neto, želijo staršem otroka zagotoviti dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z vpisom v prvi razred osnovne šole. O morebitni spremembi višine te pomoči bo občinski svet odločal v drugi obravnavi pravilnika na naslednji seji. 

gornji-petrovci
Damjana Nemeš
V tem in v naslednjem letu načrtujejo v Občini Gornji Petrovci za nekaj več kot 1,7 milijona evrov investicij. Foto Damjana Nemeš


Različna mnenja o revizijskem poročilu

Na seji je beseda tekla tudi o revizijskem poročilu računskega sodišča o poslovanju občine v letu 2019. Spomnimo, občina je dobila negativno mnenje za poslovanje v omenjenem letu, zato ji je bilo naloženo, da v devetdesetih dneh od prejetja poročila pripravi odzivno poročilo, v katerem predstavi zahtevane popravljalne ukrepe, o čemer smo v našem časopisu že pisali. Računsko sodišče bo po prejetju odzivnega poročila ocenilo, ali je to verodostojno, po potrebi pa bo opravilo še revizijo odzivnega poročila. »V letu 2020 in 2021 smo stvari, ki so nam bile naložene v revizijskem poročilu, odpravili. Ti majhni prekrški niso bistveno vplivali na delovanje občine,« je v razpravi dejal župan.

Kot je poudaril svetnik Geza Šanca, ga revizijsko poročilo niti ni presenetilo. »Ker smo na skoraj vsako ugotovitev računskega sodišča opozarjali od prvega dne tega mandata. Velikokrat smo bili zaradi tega žrtev šikaniranj in obrekovanj, to poročilo pa dokazuje, da smo imeli prav. Moti pa me predvsem vaše stališče do tega poročila, saj govorite, kot da to ni nič in da je poročilo nepomembno. Zame je to poročilo rdeč karton za vse, ki so odgovorni, da se je vse to zgodilo,« je bil oster Šanca.

Župan je še enkrat zatrdil, da so bili vsi popravljalni ukrepi v preteklih dveh letih že vzpostavljeni, dodal pa je tudi, da bodo po oddanem odzivnem poročilu in odgovoru računskega sodišča o tej temi še lahko razpravljali.

občina-gornji-petrovci seja revizijsko-poročilo