vestnik

Lastniki lokalov pričakujejo konkretne odgovore

Timotej Milanov, 11. 11. 2019
Nataša Juhnov
Delavci Komunale so že obrezali krošnje lip v Slovenski ulici, ki jih bodo presadili k Expanu ob Soboškem jezeru, namesto njih pa bodo čez eno leto posadili 93 gledičij. Fotografija Nataša Juhnov
Aktualno

Občina bi jim rada pomagala, a še ne ve, kako, prav tako še ni znano, koliko denarja bo za to namenila

Konec septembra je Mestna občina Murska Sobota začela izvajati veliko investicijo, 4,3 milijona evrov vredno prenovo Slovenske ulice, ki bo trajala do konca prihodnjega leta. Čeprav je prenova zamišljena kot prvi korak k dolgoročni oživitvi mestnega središča, nad njo niso navdušeni nekateri, ki v Slovenski ulici opravljajo poslovno dejavnost, saj menijo, da jim bo ureditev ulice na dolgi rok bolj malo koristila, če ne bodo preživeli obdobja, v katerem se obnova izvaja. Lastniki poslovnih lokalov ob ulici in tisti, ki jih imajo v najemu zaradi opravljanja dejavnosti, imajo številna podrobna vprašanja glede izvedbe prenove, nekatera so že zastavili na javni predstavitvi projekta, ki jo je občina pred začetkom del organizirala za stanovalce, podjetnike in ponudnike v ulici. Župan Aleksander Jevšek je že takrat povedal, da bo občina skušala podjetnikom v ulici pomagati pri ublažitvi finančnih posledic, ki jih bodo utrpeli zaradi prenove. Kot je povedal, so to najprej želeli narediti z znižanjem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ker pa to ni možno, bodo skušali najti druge načine, kako podjetnikom priskočiti na pomoč.

oznaka
Timotej Milanov
Nekateri lastniki lokalov v Slovenski ulici menijo, da je kljub tovrstnim oznakam občina naredila premalo, da bi javnost seznanila, da je Slovenska ulica še vedno delno odprta za promet. Fotografija Timotej Milanov

Po mesecu in pol od omenjenega srečanja smo občino vprašali, ali je že znano, kako bodo to naredili in kolikšen znesek bo za to namenjen. »V okviru veljavnih predpisov in z vidika regulative o državnih pomočeh proučujemo različne možnosti subvencioniranja najemnin in druge možnosti pomoči lastnikom ter najemnikom lokalov na območju ožjega mestnega središča. O tem in o konkretni višini pomoči se bomo odločili ob pripravi proračuna mestne občine za prihodnje leto,« odgovarjajo v mestni upravi. »Na našo pobudo smo imeli sestanek z Elektrom Maribor glede prihodnje ureditve električne napeljave v ulici, razen tega pa od predstavitve projekta nimamo nobenih informacij o nadaljnjem poteku del,« nam je povedal Branko Farič iz turistične agencije Kompas Pomurje, ki je razočaran nad komunikacijo med občino in lastniki lokalov, saj meni, da so nekatere podrobne informacije v zvezi s potekom del bistvenega pomena za načrtovanje poslovanja v prihodnosti. Podobne informacije smo dobili tudi od nekaterih drugih lastnikov lokalov v ulici, ki ne želijo biti imenovani. Ker je po objavljeni časovnici projekta v decembru že načrtovana naslednja faza, ki zajema del ulice od križišča z Ulico arhitekta Novaka do križišča z Zvezno ulico, nas je zanimalo, ali bo letošnje Miklošovo senje še v Slovenski ulici in ali bo to vplivalo na dinamiko del. V mestni upravi pojasnjujejo, da se 6. decembra, ko bo Miklošovo senje, ta faza prenove še ne bo začela, zato bo sejem na vsakoletni lokaciji v Slovenski ulici.

MOMS murska-sobota investicija