vestnik

Med starši vrtčevskih otrok vre. Nujno varstvo le za določene izjeme?

Vestnik, 24. 10. 2020
Nataša Juhnov
Nujno varstvo je namenjeno otrokom, katerih starši delajo pri delodajalcih, ki opravljajo za delovanje družbe in države pomembna dela.
Aktualno

Vrtci so zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja v državi od ponedeljka, 26. oktobra 2020 zaprti, predvidoma za en teden. Je nujno varstvo namenjeno le otrokom, katerih starši delajo pri delodajalcih, ki opravljajo za delovanje družbe in države pomembna dela?

Vrtci so zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja v državi od ponedeljka, 26. oktobra 2020 zaprti, predvidoma za en teden. Ukrep je namenjen zajezitvi širjenja okužb z novim virusom SARS-CoV-2, v času zaprtja vrtcev pa so starši otrok, ki ne bodo v vrtcu, plačila za vrtec oproščeni.

Po družabnih omrežjih so se hitro razširile različne informacije, med drugim tudi, da so do nujnega varstva upravičeni le starši, ki delajo pri delodajalcih, ki opravljajo za delovanje družbe in države pomembna dela. S tem naj bi jih seznanili ravnatelji, ki so s strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejeli okrožnice.

sv
Nataša Juhnov
Ravnateljice in ravnatelji se z županjo oz. županom dogovorijo o tem, ali je potrebno dostaviti dokazila za oba starša.

Ministrstvo ravnateljem poslalo usmeritve 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je sporočilo, da je na podlagi sprejetega odloka ravnateljicam in ravnateljem vrtcev posredovalo osnovne usmeritve za odločanje o zagotavljanju nujnega varstva otrok, ki jih preverijo z župani.

Med drugim so ravnateljem zapisali, da so dolžni preveriti, če so v njihovem okolju starši, ki delajo pri delodajalcih, ki opravljajo dela pomembna za delovanje družbe in države (kot npr. zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji ter v službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva), oziroma starši, ki potrebujejo nujno varstvo. Preučiti so morali tudi, če vrtec izpolnjuje pogoje za zagotovitev nujnega varstva otrok glede na izpad kadra zaradi bolniških odsotnosti in odrejenih karanten zaposlenih in ali epidemiološka slika v občini omogoča, da organizacija nujnega varstva ne predstavlja dodatnega tveganja za širitev okužbe z virusom SARS CoV-2.

Ravnateljice in ravnatelji se z županjo oz. županom dogovorijo o tem, ali je potrebno dostaviti dokazila za oba starša, ki so podlaga za izkazovanje potrebe po nujnem dostopu vrtca (npr. potrdilo delodajalca, da starši opravljajo delo, ki je nujno za državo in družbo…) in ali je potrebna podpisana izjava staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženo osebo. Določi se tudi enote vrtca, v kateri se bo izvajalo nujno varstvo.

Sklep sprejmejo župani

Na podlagi ocene o nujni organiziranosti vrtca v občini županja oziroma župan sprejme sklep o tem, katera enota vrtca bo odprta, pri čemer je možna tudi sprememba poslovnega časa vrtca, potreba po drugače organizirani prehrani otroka v tem času ter opredelitev najnižjega števila otrok v oddelku, za katerega se organizira nujno varstvo.

Starši bodo informacije o odprtju vrtca prejeli na spletni strani vrtca. Seznam vrtcev, za katere so županje in župani o sprejetem sklepu ministrstvo že obvestili, pa je objavljen tudi na njihovi spletni strani.

Ukrep zaprtja vrtcev je namenjen zajezitvi širjenja okužb z novim virusom SARS-CoV-2. V času zaprtja vrtcev so starši otrok, ki ne bodo v vrtcu, plačila za vrtec oproščeni.

vrtec covid
Kaj zdaj berejo drugi