vestnik

(Občina Lendava) Mladim prodaja starejše hiše

M. H., 25. 7. 2022
Nataša Juhnov
Občina Lendava želi na izviren način pomagati mladim družinam, da pridejo do svojega bivališča, hkrati rešuje problem opuščenih hiš po naseljih. Foto Nataša Juhnov
Aktualno

Občina Lendava mladim družinam prodaja nekaj starejših hiš z zemljišči po vaseh in nekaj parcel v Lendavi, ob tem pa jim bo pri plačilu kupnine pomagala s subvencijo, namenjeno reševanju prvega stanovanjskega problema mladih in mladih družin v Lendavi.

Občina Lendava mladim družinam prodaja nekaj starejših hiš z zemljišči po vaseh in nekaj parcel v Lendavi, ob tem pa jim bo pri plačilu kupnine pomagala s subvencijo, namenjeno reševanju prvega stanovanjskega problema mladih in mladih družin v Lendavi. Gre za nov in dober pristop pri reševanju problema starih hiš, ki so prešle v last lokalne skupnosti in po večini nenaseljene propadajo, po mnenju poznavalcev stanovanjskih vprašanj pa je ta model zelo dober tudi za reševanje stanovanjskega problema mladih.

Čeprav morda vsi kriteriji pri točkovanju za izbiro upravičencev po razpisu glede na položaj mladih niso izbrani najbolj ustrezno. Prednost namreč razpis daje mladim družinam z enim otrokom ali več, mladim, zaposlenim v deficitarnih poklicih, z zaposlitvami za nedoločen čas in tistim, ki zdaj živijo bližje prodajani nepremičnini.

Vloge bodo zbirali do vključno 2. septembra. 

Občina Lendava bo upravičencu sofinancirala do dve tretjini kupnine. Nepremičnine, ki se prodajajo z razpisom, so predstavljene v katalogu, ki ga je občina pripravila za ta namen.
Štiri prodajane parcele so na zahodnem robu Slomškovega naselja v Lendavi, katerih ocenjena vrednost je približno 20 tisoč evrov za vsako. Na prodaj so tudi štiri starejše stanovanjske hiše, sicer v slabem stanju in neprimerne za bivanje, vendar je njihova ocenjena vrednost s pripadajočo zemljo, ki se giblje med 11 in 23 tisoč evri, prav tako ugodna.

stanovanja mladi stanovanjska-politika