vestnik

Nacionalni program varstva okolja

Janko Votek, 6. 4. 2018
Nataša Juhnov
Zveza ekoloških gibanj predstavila  strokovni posvet o Nacionalnem program varstva okolja 
Aktualno

Zveza ekoloških gibanj Slovenije je skupaj s sodelujočimi partnerji na letošnjem 21. tradicionalnem srečanju v Moravskih Toplicah pripravila razpravo o Nacionalnem programu varstva okolja.

Zveza ekoloških gibanj Slovenije je skupaj s sodelujočimi partnerji na letošnjem 21. tradicionalnem srečanju pripravila razpravo o Nacionalnem programu varstva okolja. Osrednjo pozornost so udeleženci dvodnevnega posveta namenili stanju okolja, ki se po ugotovitvah stroke sicer izboljšuje, vendar je še vedno zaskrbljujoče na posameznih področjih. Najbolj problematično področje zraka je izpostavil Peter Novak. Slovenija pri svojem ekološkem odtisu še vedno caplja za povprečjem v Evropski uniji, zato se je zavzel za bolj zavezujoče ukrepe pri izboljševanju področja zraka v nacionalnem programu.


b071d51e022dad8e4209311aaaf673dd
Nataša Juhnov
Peter Novak in Lučka Kajfež Bogataj sta spregovorila o potrebnih ukrepih pri varstvu zraka in podnebnih spremembah


Lučka Kajfež Bogataj se je dotaknila podnebnih sprememb in opozorila, da Slovenija premore dovolj znanja za učinkovito ukrepanje in iskanje ustreznih modelov prilagajanja podnebnim spremembam. Problem pa je, da je bilo v zadnjem obdobju ukinjenih kar nekaj institucij in tudi posvetovalnih teles znotraj okoljskega ministrstva, ki bi brez večjih finančnih vložkov ponudili ustrezne predvsem pa kakovostne rešitve pri sanaciji okolja.

34bc61cc434d81c82950752111d43a0f
Nataša Juhnov
Državna sekretarka na MKGP je predstavila pozitivne učinke kmetijstva na varovanje okolja


Državna sekretarka Tanja Strniša je izpostavila nekaj konkretnih rezultatov na področju kmetijstva za izboljšanje okolja. Kmetijstvo je v zadnjem obdobju zmanjšalo porabo umetnih gnojil za več kot četrtino. Za nekaj več kot 15 odstotkov se je zmanjšal vnos nitratov in količina toplogrednih plinov.
K temu je potrebno dodati še lokalne skupnosti, ki so ene od aktivnejših udeležencev na posvetu. Te so predstavile svoje dosežke snovni učinkovitosti pri ravnanju s surovinami in odpadki. Dotaknili pa so se tudi spreminjanja razvojnih konceptov lokalnih skupnosti, ki ji je potrebno podrediti varstvu okolja in podnebnim spremembam.

nacionalni program okolja