vestnik

(OBČINA MORAVSKE TOPLICE) Zaupnica za družbo Saubermacher - Komunala

Rok Šavel, 15. 7. 2023
Rok Šavel
Seja občinskega svet Občine Moravske Toplice
Aktualno

Cena zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov v povprečju višja za okoli 25 odstotkov.

Po dobrem mesecu dni od takrat, ko je odločanje o podražitvi zbiranja komunalnih odpadkov odpadlo, je občinski svet moravskotopliške občine le zagrizel v to kislo jabolko, zadnji med 17 prekmurskimi občinami, kjer to gospodarsko javno službo opravlja družba Saubermacher - Komunala. Spomnimo, da je nazadnje župan Alojz Glavač obravnavo sklepa, po katerem bi se cena zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov v povprečju dvignila za okoli 25 odstotkov, umaknil zaradi polemik, ki so nastale že med obravnavo v občinskih odborih. 

občina-moravske-toplice, seja-občinskega-sveta
Rok Šavel
Seja občinskega svet Občine Moravske TopliceDirektor družbe Saubermacher - Komunala Drago Dervarič, ki je prisostvoval tokratni občinski seji, je pojasnil, da nova predlagana cena v elaboratu pomeni, da bo povprečno gospodinjstvo plačalo na mesec od 0,84 evra do 1,24 evra več za zbiranje komunalnih odpadkov, odvisno od pogostosti odvoza, in v povprečju 1,66 evra več na mesec za zbiranje bioloških odpadkov. Glavnina dviga po besedah direktorja izhaja iz kritja stroškov, ki jih je imela družba lani. Kljub podražitvi bo cena zbiranja odpadkov še zmeraj med najnižjimi v Prekmurju. Dervarič je dejal, da je bil lanski strošek storitve za povprečno gospodinjstvo v moravskotopliški občini primerljiv celo s stroškom povprečnega gospodinjstva v Ljubljani.

občina-moravske-toplice, seja-občinskega-sveta
Rok Šavel
Seja občinskega svet Občine Moravske TopliceDeset za, dva proti 


V razpravi se je sicer odprlo nekaj polemik, predvsem glede življenjske dobe zabojnikov zaradi obračunavanja amortizacije in glede nameravane ukinitve ekoloških otokov ter uvedbe zbiranja plastične embalaže od vrat do vrat v občini, kar naj bi se zgodilo še letos, a potrditev elaborata z novimi cenami zbiranja odpadkov ni bila pod vprašajem. »V vmesnem času smo pridobivali informacije in glede na vse, kar je dostopno, ocenjujem, da je predlog upravičen. Ne glede na to, da smo solastnik podjetja in obstajajo druge želje in interesi, ta trenutek ocenjujem, da je družba Saubermacher -Komunala edina sposobna za opravljanje javne službe po tej ceni,« je obrazložil Glavač in pozval občinski svet k potrditvi elaborata. To so tudi storili z desetimi glasovi za in dvema proti.

občina-moravske-toplice, seja-občinskega-sveta
Rok Šavel
Seja občinskega svet Občine Moravske TopliceS tem so na neki način podelili tudi zaupnico dosedanjemu izvajalcu, čeprav se je glasno namigovalo o morebitnih spremembah in celo izstopu občine iz lastništva gospodarske družbe. Hitro bo jasno, ali je občina te namere pospravila v predal zgolj začasno, saj bo skoraj gotovo že prihodnje leto na mizi nov elaborat, ki ga bo, če bo dvig več kot desetodstotni, moral obravnavati občinski svet. Elaborat, ki so ga nazadnje po manjšem uporu potrdili, je namreč družba Saubermacher - Komunala poslala v sprejem že aprila, veljati pa bo začel šele z avgustom, kar pomeni, da bo prihodnje leto ponovno potrebno kritje razlike zaradi nastalih stroškov.


občina-moravske-toplice, seja-občinskega-sveta
Rok Šavel
Seja občinskega svet Občine Moravske Toplice

Prostorsko urejanje, druge podražitve in kadrovanje

Tokratno sejo so zaznamovale še nekatere druge podražitve javnih služb. Svetniki so prižgali zeleno luč za dvig cene oskrbe s pitno vodo, pri čemer se vodarina zvišuje za okoli 18 odstotkov in omrežnina zaradi manjše občinske subvencije za slabih 14 odstotkov, in za dvig cene storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Ravno tako so v postopku sprejemanja prostorskega akta za ureditev središča naselja Moravske Toplice pritrdili pripombi družbe Sava Turizem, ki se ne strinja s predvidenimi posegi na območju, ki ga uporabljajo njihovi gostje za parkirišče. Občinski svet je dal tudi soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcih Občine Moravske Toplice, a brez delovnega mesta poslovnega sekretarja, kot je želelo vodstvo javnega zavoda, in k oblikovanju 14 oddelkov v šolskem letu 2023/24. Sprejet je bil še prostorski akt za poslovno cono v Bogojini, Sonja Bily pa je dobila dokončno zeleno luč za nov mandat na čelu Turističnoinformativnega centra Moravske Toplice.

občina-moravske-toplice seja-občinskega-sveta Saubermacher-Komunala podražitve
Kaj zdaj berejo drugi