vestnik

Od Dobrovnika do Turnišča nova cesta in kolesarska steza

M. H., 7. 7. 2021
Majda Horvat
Občina Dobrovnik bo obnavljala cesto do Turnišča, na kateri bo označena tudi steza za kolesarje.
Aktualno

Pri voznikih ter kolesarjih priljubljena cesta med Dobrovnikom in Turniščem, ki je tudi najkrajša povezava med krajema, bo deležna popolne obnove.

 Občina Dobrovnik je objavila dva poziva za oddajo del, in sicer za obnovo ceste od mostu reke Ledave proti dobrovniški kmetijski poslovni coni do mostu Radmožanskega kanala v dolžini 1,5 kilometra, v sklopu projekta kolesarsko omrežje Turnišče - Dobrovnik-Lendava pa bo skupaj z občino Turnišče zgradila še kolesarsko stezo. Ta bo na območju dobrovniške občine del cestne površine, medtem, ko se je turniška občina odločila, da bo kolesarska steza v dolžini 600 metrov potekala ločeno od ceste. Turniška občina je namreč cesto od naselja Turnišče do Ledavskega mostu že obnovila, še letos pa želi zgraditi tudi stezo, za katero je že odkupila zemljišča.

Obnova ceste, ki jo načrtuje dobrovniška občina, je del projekta ureditve Kmetijsko poslovne cone Dobrovnik, faza dva. V tem sklopu bo zajeta še preplastitev ceste do rastlinjakov podjetja Ocean Orchids in gramoznice podjetja Nograd ter rekonstrukcija ceste v nadaljevanju do naselja Dobrovnik in Kamovci.

cesta, dobrovnik
Majda Horvat
V smeri Turnišča bo kolesarska steza speljana vzporedno s cesto, ki jo je turniška občina že obnovila.

Naložbe so finančno podprte s sredstvi evropskega sklada za regionalni razvoj.

turnišče DOBROVNIK cesta kolesarska-steza obnova