vestnik

Razvojni svet pomurske regije izbira predstavnike nevladnih organizacij

Vestnik, 4. 12. 2020
Niko Časar
Fotografija je simbolična.
Aktualno

Ustanova lokalna razvojna fundacija (LRF) za Pomurje je razpisala postopek izbora štirih predstavnikov oziroma predstavnic nevladnih organizacij in enega predstavnika oziroma predstavnice nevladnih organizacij iz romske skupnosti v Razvojni svet pomurske regije za obdobje šestih let, in sicer od leta 2021 do leta 2027.

Razvojni svet pomurske regije usklajuje razvojne pobude in interese v regiji, med glavnimi nalogami pa je vodenje in usmerjanje priprave regionalnega razvojnega programa, ki služi kot podlaga za koriščenje oziroma črpanje sredstev iz nove finančne perspektive za obdobje 2021-2027. 

V prvi fazi postopka izbora predstavnikov bodo zbrani predlogi za kandidate. Vsaka nevladna organizacija (NVO), ki ima sedež, registrirano podružnico ali poslovno enoto na območju upravnih enot Murska Sobota, Lendava, Ljutomer in Gornja Radgona, lahko predlaga enega kandidata. NVO s področja romske skupnosti morajo ob predlaganju kandidata v izjavi izkazati, da izvajajo dejavnosti za pripadnike romske skupnosti, da skrbijo za njihove interese ali izvajajo druge dejavnosti s področja romske skupnosti. 

pomurje, bukovniško-jezero, expano, panonska-vas, moravske-toplice
Niko Časar
Fotografija je simbolična.

Kandidati ne smejo biti osebe, ki so funkcionarji ali javni uslužbenci javnega sektorja ali osebe, ki bi z imenovanjem prišle v navzkrižje interesov. V kolikor bo kandidatov za predstavnike NVO več, kot je predvidenih mest, bo organizirana javna predstavitev, kjer bodo s soglasjem izbrali najustreznejše kandidate. Če soglasja ne bo, bodo potekale volitve, na katerih bodo lahko sodelovale vse NVO s sedežem v pomurski statistični regiji. NVO s področja romske skupnosti glasujejo za kandidata s svojega področja. 

Prijave za kandidate, ki bodo v razvojni svet pomurske regije imenovani za obdobje 2021-2027, morajo prispeti na naslov koordinatorja oz. LRF za Pomurje najkasneje do 11. decembra 2020 do 11. ure, ne glede na način pošiljanja, poslane pa so lahko po pošti na naslov LRF za Pomurje ali skenirano po pošti. Več informacij je dostopnih na spletni strani LRF za Pomurje. 

lrf-pomurje razvojni-svet-pomurske-regije izbor
Kaj zdaj berejo drugi