vestnik

Leljak na sodišču: Očitajo mu obrekovanje in žaljivo obdolžitev

M.V., 2. 9. 2020
Marina Vrbnjak
Leljak, ki je na predobravnavni narok prišel brez zagovornika, je krivdo oziroma očitana kazniva dejanja ostro zavrnil.
Aktualno

Roman Leljak, župan občine Radenci, se je na sodišču znašel zaradi izjav, ki jih je podal na deveti občinski seji, dne 25. oktobra 2019.

Na današnjem predobravnavnem naroku na okrožnem sodišču v Murski Soboti je zasebni tožilec Drago Mir, direktor podjetja ASD, ki ga v postopku zastopa odvetnik Alen Vidonja, predstavil tožbo zoper Romana Leljaka. Očita mu obrekovanje in žaljive obdolžitve, zaradi izjav, ki so bile podane javno na občinski seji oziroma preko sredstev javnega obveščanja. »Vsa kazniva dejanja so imela za zasebnega tožilca hude posledice,« je pojasnil zagovornik Vidonja, ki je sodišču predlagal zaslišanje treh prič, med dokaze pa je predložil tudi javne objave Romana Leljaka iz družbenega omrežja Facebook, medsebojna elektronska sporočila in dopise, ter predlagal vpogled v izpis portala Erar, iz katerega je razvidna škoda povzročena zasebnemu tožilcu.
Župan Leljak naj bi Draga Mira žaljivo obdolžil, ko je na deveti seji občinskega sveta dne 25. oktobra 2019 izjavil: »Nadalje je bilo ugotovljeno, da je pri AKOS-u bilo zavedenih 332 uporabnikov, v primopredajnem zapisniku je bilo zavedenih 413 uporabnikov.« Z namenom zaničevanja naj bi mu Leljak tudi očital, da je storil kaznivo dejanje in sicer z besedami »Glede na vse zadeve, ki so se odvijale, ima občina vse argumente, da bi lahko sama podala kazenske ovadbe zoper ASD, vendar to ne bo storila.« Zasebnega tožilca naj bi tudi obrekoval, ko je izjavil, da je ugotovil veliko finančnih neskladij in pomanjkanj, ki so imeli finančno posledico za občino Radenci in posledice pri enakovrednem obravnavanju vseh operaterjev. 

roman-leljak, okrožno-sodišče-murska-sobota, sodišče
Marina Vrbnjak
Romanu Leljaku očita obrekovanje in žaljivo obdolžitev

Podjetje ASD je imelo do prvega oktobra 2019 z Občino Radenci sklenjeno pogodbo, ki jo je občina enostransko razdrla in sama prevzela upravljanje odprtega širokopasovnega omrežja (OŠO) omrežje.
Leljak je krivdo zavrnil
Leljak, ki je na predobravnavni narok prišel brez zagovornika, je krivdo oziroma očitana kazniva dejanja ostro zavrnil. Predlagal je, da se mu - glede na večje število podanih dokaznih predlogov - določi ustrezen rok, da se bo o njih lahko izjavil. Sam je predlagal, da sodišče vpogleda v računovodske listine občine, iz katerih bo razvidno 60 odstotno zmanjšanje stroškov poslovanja ter da se primerja prejšnje in sedanje račune. Kot je dejal, so njegove izjave na občinski seji, ki so predmet postopka, slonele na podatkih pripravljenih s strani uradnih listin in državnih organov.
Sodnica Natalija Goldinskij Husar je odločila, da bo na glavni obravnavi, ki bo sedmega oktobra, zaslišala obe stranki, ogledala si bo zapisnik občinske seje na kateri so bile podane sporne izjave, ter kot pričo zaslišala občinskega svetnika Janeza Konrada. O ostalih dokaznih predlogih strank bo presodila v nadaljevanju. 
roman-leljak drago-mir podjetje-asd okrožno-sodišče-murska-sobota
Kaj zdaj berejo drugi