vestnik

Svet Splošne bolnišnice Murska Sobota razpisal prosto mesto direktorja

Vestnik.si, STA, 27. 12. 2022
Jure Zauneker
Svet Splošne bolnišnice Murska Sobota je po predčasnem končanju mandata Daniela Grabarja razpisal prosto delovno mesto direktorja.
Aktualno

Svet Splošne bolnišnice Murska Sobota je po predčasnem končanju mandata Daniela Grabarja razpisal prosto delovno mesto direktorja. Kandidati morajo imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem program druge stopnje, pet let ustreznih delovnih izkušenj in predložiti program dela in vizijo razvoja. Rok za prijavo je 10. januar.

Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota je na seji 19. decembra sprejel sporazum o predčasnem končanju mandata direktorja Daniela Grabarja, ki bo funkcijo opravljal do 31. marca, med tem pa bodo stekli postopki za izbiro novega direktorja, so pred tednom dni sporočili iz bolnišnice. 


Kot je razvidno iz razpisa, objavljenega v časniku Delo, mora imeti kandidat za delovno mesto direktorja najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem program druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza tej ravni izobrazbe in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij uvrščena na 8. raven. Kandidat pa mora imeti tudi najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji in predložiti program dela in vizijo razvoja zavoda. Kandidat naj v okviru prijave priloži tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih pogojev ter dokazilo, da ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Direktorja zavoda imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, pogodba o zaposlitvi pa bo z izbranim kandidatom sklenjena za štiriletni mandat. Rok za prijavo je 10. januar, kandidati pa bodo o izboru pisno obveščeni v 30 dneh od objave razpisa, so še zapisali v razpisu. Grabar, ki je zaprosil za predčasno končanje mandata, bo funkcijo opravljal do 31. marca. Mandat je začel marca lani, ko je nadomestil Bojana Korošca. Strokovno delo želi kot zdravnik nadaljevati v soboški bolnišnici, preostali člani vodstva pa ostajajo na svojih funkcijah.

direktor bolnišnica razpis