vestnik

Tekmovanje First Lego lige prvič v Prekmurju, gostitelji z OŠ Puconci so se uvrstili na državno tekmovanje

Maja Hajdinjak, 20. 1. 2023
Maja Hajdinjak
Ekipa RoboStars z OŠ Puconci se je prvič uvrstila na državno tekmovanje.
Aktualno

Na OŠ Puconci so gostili regijsko tekmovanje First Lego lige (FLL). Gre za mednarodni interdisciplinarni program, ki je namenjen otrokom različnih starosti in osnova katerega sta raziskovanje in robotika.

»V prvi vrsti je namen mlade motivirati za naravoslovno-tehnični način razmišljanja, ob tem želimo spodbujati še ustvarjalnost in medsebojno sodelovanje,« je povedala vodja projekta FLL in direktorica zavoda Super glavce Natalija Premužič. Program je zasnovan tako, da otroke in mladino navdušuje za raziskovanje, uči jih reševanja problemov, podjetnosti, spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje, deljenje znanj, izkušenj, navaja na kritično razmišljanje, primerno komunikacijo in poudarja skupinsko delo.

Skupina strokovnjakov vsako leto izbere novo temo izmed aktualnih globalnih izzivov. Letošnja nosilna tema je energija – viri energije, njen prenos, shranjevanje in hkrati skrb za naš planet. »Za sodelovanje se šole odločijo na začetku šolskega leta. Potem učenci z mentorjem, po navadi program izvajajo v okviru interesnih dejavnosti ali izbirnih predmetov, približno osem do deset tednov oblikujejo svoj projekt, nato pa se udeležijo regijskih tekmovanj, kjer predstavijo svoje delo, sebe in dobijo koristne povratne informacije. Najboljše ekipe iz posamezne regije se uvrstijo na odprto državno prvenstvo, najboljši v regiji pa dobijo povabila na evropsko in svetovno prvenstvo, ki v sezoni 2022/23 poteka v ZDA, Maroku in Avstraliji,« razlaga Premužičeva.

Tekmovanje je sestavljeno iz več nalog, skupek katerih na koncu določi najboljše. Ekipe morajo predstaviti svoj projekt, letos torej na temo energije, z izdelanimi roboti se pomerijo v reševanju izzivov, ob tem pa so pomemben, povsem enakovreden del tekmovanja še vrednote, ki jih učenci med projektom razvijejo. »Kar nekaj teh projektov je tudi realiziranih v praksi in zagotovo je velika motivacija za otroke, da so njihove ideje slišane in da lahko vplivajo na neko dogajanje v lokalni skupnosti,« je povedala Premužičeva in dodala, da FLL tokrat sploh prvič poteka v Prekmurju, kar je bila že dlje časa njena in želja njenih sodelavcev. »FLL želimo pripeljati na vse konce Slovenije, da ima čim več ljudi možnost videti ta zanimivi projekt in se morda tudi odločiti za sodelovanje.«

first-lego-liga, oš-puconci, tekmovanje, robotika
Maja Hajdinjak
Del tekmovanja je tudi tekma robotov, kjer ti rešujejo različne izzive.

Program, ki bo ugašal računalnike

Na tekmovanju v Puconcih je sodelovalo 15 ekip, med njimi domača ekipa RoboStars in ekipa E. T. z OŠ Fokovci, sodelovali pa so tudi učenci i:HTL Bad Radkersburg. Kot je povedal mentor puconske ekipe Gregor Nemec, učitelj fizike in računalništva, sodelujejo na tekmovanju že peto leto. »Letošnja ekipa je sicer tukaj prvič, ker se generacije menjavajo, vedno pa skrbimo za podmladek, tako da že v 6. razredu v okviru interesne dejavnosti pritegnem zainteresirane učence. Projekta se vsakič lotimo tako, da je čim manj vodenega dela, ker se samo tako lahko učenci naučijo samostojno reševati probleme,« je povedal Nemec in dodal, da so prav v robotiki združeni fizika, računalništvo in tehnika ter da je v teh vedah tudi prihodnost. »Sicer pa tako v šoli kot v družbi opažam veliko individualizma. Prej ali slej bomo ugotovili, da to ni najboljše, zato je pomemben del tega projekta tudi to, da so učenci primorani stvari reševati skupaj, izmenjati ideje, se poslušati med sabo itd.«

Ekipo RoboStars sestavljajo Tijana Lovenjak, Nino Vučkič, Jaka Horvat, Jaka Zupančič, Aljaž Kerec, Staš Tivadar in Rok Horvat. V svojem projektu so predstavili problematiko porabe energije pri računalnikih. »Opazili smo, da je na naši šoli veliko računalnikov vključenih tudi takrat, ko jih ne uporabljamo. To pomeni, da po nepotrebnem porabljajo energijo, in ugotovili smo, da lahko to preprečimo. Vključenih je bilo 28 računalnikov, 2 interaktivni tabli ter 15 računalnikov v stanju pripravljenosti. Te smo lahko zanemarili, saj je bila poraba energije zelo majhna. Moč preostalih računalnikov in interaktivnih tabel pa je skupaj znašala 250 W. Rešitev je oblikovanje programa, ki bo omogočil, da se bodo računalniki sami ugašali, ko bodo dlje časa prižgani,« nam je o projektu povedal Nino Vučkič.

Ekipa Smarti Robotki z OŠ Žužemberk pa se je lotila projekta ogrevanja. »V Žužemberku je veliko občinskih stavb v neposredni bližini šole in razmišljali smo, da bi lahko ena stavba ogrevala tudi vse druge, da ne bi porabili preveč energije za ogrevanje in da ne bi v okolje spuščali preveč emisij. Svoj predlog smo predstavili županu in se na koncu odločili, da bomo projekt zasnovali tako, da bomo s šolsko pečjo ogrevali sosednje bloke. Ti se trenutno ogrevajo s kurilnim oljem. Ugotovili smo, da bi potrebovali večjo peč ali dve peči, ampak bi se investicija izplačala,« sta o projektu povedala Jure Petje in Žiga Novak.

Na državno tekmovanje, ki bo 18. marca v Ljubljani, so se neposredno uvrstile štiri ekipe, poleg RoboStarsov z OŠ Puconci še ShapeShifters iz Brihtne buče Celje, RoboKlik z OŠ Radlje ob Dravi in RoboVrani iz Brihtne buče Vransko. V čakalnici sta še ekipi Smarti Robotki z OŠ Žužemberk in MountStorms z OŠ Pod goro Slovenske Konjice. Iz čakalnice se na državno prvenstvo po koncu vseh regijskih tekmovanj uvrstita dve ekipi.

oš-puconci first-lego-liga tekmovanje robotika