vestnik

Turnišče: Mladi, ki so odšli v večja središča, se vračajo

Majda Horvat, 11. 10. 2020
Majda Horvat
Povezali bodo sosednji stavbi in v večnamenskem centru uredili dodatne prostore za vrtec. Foto Majda Horvat
Aktualno

Že tretje leto zapored po dva oddelka prvega razreda na osnovni šoli

Občina Turnišče je izpeljala postopke za spremembo namembnosti stavbe nekdanje kmetijske zadruge v Turnišču. V njej želijo čim prej urediti fitnes center, ki je zdaj v večnamenskem objektu. Tamkajšnje prostore namreč potrebujejo za ureditev dodatnih prostorov za vrtec, saj so obstoječi premajhni za toliko otrok, kot jih imajo. Trenutno 127, zato dve skupini otrok že gostujeta v šoli, pet pa jih je v stavbi vrtca.
Dodatne prostore za vrtec bodo začeli urejati prihodnje leto, občina pa je že pridobila gradbeno dovoljenje za objekt, s katerim bodo povezali stavbo vrtca s prostorom v večnamenskem objektu. V preurejeni telovadnici bi dobili prostor za dve skupini otrok, obstaja pa tudi možnost dodatnih prostorov za še eno skupino otrok. Rešitev prostorske stiske vrtca je pomembna tudi za potrebe šole, saj imajo že tretje leto zapored po dva oddelka prvega razreda. »K nam se je priselilo nekaj mladih družin, zaradi ugodne cene pa naš vrtec obiskuje tudi nekaj otrok iz sosednjih občin,« je povedal župan Borut Horvat.
Možnosti za kakovostno življenje v občini torej že privabljajo mlade, da si tu ustvarijo družino ali pa se sem priselijo od drugod. To se že pozna pri številnih gradnjah, bodisi novih stanovanjskih hiš ali obnovi starih. »Opažamo, da se tudi mladi, ki so najprej odšli v večja središča, vračajo domov. Na to je vsekakor vplivala avtocestna povezava in prav tako ugodna cena gradbenih parcel,« pove župan. Napovedal je tudi prihod zasebnega vlagatelja, ki bo drugo leto začel gradnjo novega naselja Pasika. Najprej bo to nekaj hiš, potem pa se bo število povečevalo glede na povpraševanje.


Ustvariti ugodne razmere za kakovostno bivanje je torej ena od pomembnih nalog lokalne skupnosti, ki z neposrednimi izplačili nagrajuje tudi študente za uspešen študij in ob rojstvu otroka družini nameni 300 evrov pomoči.

turnišče pomurje Vestnik