vestnik

Proračun Občine Ljutomer: Eden denarno težjih projektov je prizidek vrtca Mala Nedelja

Vida Toš, 11. 2. 2020
Nataša Juhnov
Ljutomer. Slika je simbolična.
Aktualno

Za investicije namenili pet milijonov evrov, veliko za izboljšanje infrastrukture.

Svetniki ljutomerske občine so proračun občine za leto 2020 sprejeli brez večjih zapletov. Proti so glasovali štirje člani sveta, ki so predlagateljem očitali, da je proračun brez vizije. Nekateri svetniki so v obrazložitvi svojega glasu povedali tudi, da bodo glasovali proti, ker med pripravo proračuna ni bilo usklajevanja s političnimi strankami. Med tistimi, ki so utemeljevali svoj glas podpore proračunu, pa je bilo slišati, da je proračun razvojno naravnan, saj je za investicije namenjenih pet milijonov evrov, kar je 40 odstotkov odhodkov. Proračun občine za leto 2020 predvideva 14 milijonov 170 tisoč evrov prihodkov in 14 milijonov 700 tisoč evrov odhodkov, primanjkljaj znaša 529 tisoč evrov.

Svetniki ljutomerske občine so proračun občine za leto 2020 sprejeli brez večjih zapletov.

Za investicije je, kot rečeno, namenjenih pet milijonov evrov. Med drugim nameravajo v stanovanjski soseski v Cezanjevcih urediti kanalizacijo in cestno infrastrukturo ter igrišča pri vrtcu v Cezanjevcih, za kar je namenjenih 73 tisoč evrov. Tudi za kulturo in šport so v proračunu predvideli nekaj denarja, tako so za nakup glasbil za Pihalni orkester Ljutomer namenili 15 tisoč evrov, za protiprašno zaščito na ljutomerski kasaški stezi pa 48 tisoč evrov. Za posodobitev letnega kopališča v Ljutomeru je v proračunu predvidenih malo manj kot 50 tisoč evrov. Za javni zavod, ki ga nameravajo ustanoviti in se bo z delovnim naslovom imenoval Zadruga Ljutomer, so predvideli 81 tisoč evrov.

občina-ljutomer, ljutomer, občinski-svet-ljutomer, proračun-2020
Vida Toš
Ljutomerski svetniki so proračun potrdili. Foto Vida Toš

V letu 2020 predvidevajo rekonstrukcijo javnih poti v Krajevni skupnosti Železne dveri, gre za prvo fazo, za katero je namenjenih 599 tisoč evrov; potem za ureditev kolesarskih in sprehajalnih povezav 143 tisoč evrov, za ureditev mestnih ulic v območja umirjenega prometa 104 tisoč evrov. Za gradnjo oziroma rekonstrukcijo sekundarnega vodovoda v mestu Ljutomer, Drakovcih in Radomerju, v kateri bodo zamenjali azbestne cevi, je predvidenih 304 tisoč evrov, za rekonstrukcijo kanalizacijskega omrežja v mestu Ljutomer okrog 82 tisoč evrov, za širitev poslovne cone pa 523 tisoč evrov. Za prizidek vrtca v Mali Nedelji letos predvidevajo 247.716 tisoč evrov, prihodnje leto pa 407.900 tisoč evrov.


1e05b48a5345c292d4bae2fb80277075
Nataša Juhnov
Olga Karba

Za energetsko sanacijo stavb so lani namenili nekaj več kot 608 tisoč evrov, letos pa je za omenjeno sanacijo javnih stavb v Ljutomeru namenjenih nekaj več kot 2.655 milijona evrov. Skupaj znaša sanacija okoli 3,5 milijona evrov, od tega je 256 tisoč iz državnega proračuna, okoli 1.500 tisoč evrov bo lastnih sredstev, okoli 900 tisoč pa so sredstva Unije in 941 tisoč evrov domači partnerji, torej Petrol. Letos je za drugo fazo energetske sanacije predvidenih 20 tisoč evrov, in sicer za projektno in investicijsko dokumentacijo.

občina-ljutomer ljutomer proračun-2020
Kaj zdaj berejo drugi