vestnik

V puconski občini se pripravljajo na večje naložbe v prihodnje

A. Nana Rituper Rodež, 17. 10. 2017
Foto Tanja
Letošnji nagrajenci v Občini Puconci z županom (skrajno levo).
Aktualno

Ob 20.-em prazniku Občine Puconci so se občani in vaščani družili v Zenkovcih, kjer so dobili kanalizacijsko omrežje

Občina Puconci je svoj letošnji praznik praznovala tudi v znamenju petstote obletnice začetka reformacije. Puconci so bili v minulem letu razglašeni za eno od evropskih mest reformacije, saj je tu v bližini zdajšnje cerkve po tolerančnem ediktu 13. oktobra 1781 oziroma obuditvi verske svobode potekalo prvo evangeličansko bogoslužje. Reformaciji in vsemu, kar je prinesla, so na prireditvah namenili tudi posebno pozornost ter se poklonili spominu na rojaka, pisatelja, prevajalca in narodnega buditelja Števana Küzmiča, rojenega v Strukovcih.
Osrednja slovesnost je bila v kulturni dvorani v Puconcih, ob tej priložnosti pa so šestim zaslužnim občanom podelili priznanja Občine Puconci in priznanja župana. Priznanja občine so prejeli Vladimir Smodiš iz Otovec za dolgoletno in uspešno vodenje sadjarskega društva Pomurje, Helena Beznec iz Vaneče za dolgoletno nesebično delo in prostovoljstvo ter Jurij Kozar iz Prosečke vasi za ustvarjalnost in inovativnost. Veliko zahvalno listino je prejel Mihael Tremel iz Bokrač za večletno uspešno delo pri razvoju kraja, nagrado Občine Puconci so podelili Društvu upokojencev Puconci, ki je bilo ustanovljeno leta 1964 in vsa leta dobro skrbi za boljše počutje starejših občanov, priznanje župana pa je prejel Franc Škrilec iz Predanovec za požrtvovalno delo na področju gasilstva.
Praznovanje se je nadaljevalo s slovesno izročitvijo v uporabo kanalizacijskega sistema v Zenkovcih, dolgega poldrugi kilometer, vrednost investicije pa je okoli 270 tisoč evrov. Kanalizacijski sistem je že v uporabi, navezuje pa se na čistilno napravo, ki je bila narejena že prej ob projektih za Rome, saj je nanjo priključen tudi del uporabnikov iz tamkajšnjega romskega naselja. Preostali del naselja Zenkovci, ki leži na hribu, pa je s svojim kanalizacijskim omrežjem priključen na čistilno napravo v Predanovcih.
Kot nam je povedal puconski župan Ludvik Novak, je bila to ena največjih letošnjih občinskih naložb, podobno pa načrtujejo tudi v prihodnjem letu, ko naj bi kanalizacijsko omrežje zgradili še v Beznovcih. »V zadnjih letih se, kolikor nam proračun dopušča, lotevamo nekoliko manjših naložb, saj je občina prostorsko velika, poskrbeti pa moramo še za številne ceste, infrastrukturo in druge obveznosti, ki jih ni malo.« Poleg tega pa sofinancirajo tudi manjše čistilne naprave v bolj hribovitih predelih občine, kjer so tudi manjši zaselki. Načrtujejo pa, da bi v prihodnjih letih zgradili kanalizacijsko omrežje na Vaneči, kar bo veliko večji in obsežnejši projekt, po grobi oceni vreden okoli milijon evrov.
občina puconci 20. obletnica zenkovci kanalizacijsko omrežje
Kaj zdaj berejo drugi