vestnik

Vrtčevska drama v Moravskih Toplicah: Zavrnili novo podražitev in podali negativno mnenje dolgoletni ravnateljici

Rok Šavel, 4. 3. 2024
Rok Šavel
Občinski seji moravskotopliške občine je v znake podpore aktualni ravnateljici Simoni Kaučič prisostvovalo nekaj zaposlenih iz kolektiva javnega zavoda Vrtci občine Moravske Toplice.
Aktualno

Na seji občinskega sveta se je vse vrtelo okoli javnega zavoda Vrtci občine Moravske Toplice.

Prvo ponovoletna seja moravskotopliškega občinskega sveta je bila praktično celoti v znamenju tamkajšnjega vrtca, ki deluje v šestih enotah v občini. Manj kot leto dni po potrditvi nove ekonomske cene, ki je v veljavi od lanskega aprila in od takratne podražitve znaša 557,52 evrov, so imeli občinski svetniki znova na mizi predlog podražitve. Ta naj bi, če bi občinski svet predlog sprejel, po novem znašala 651,08 evrov, kar je za slabih 16 odstotkov več, pri čemer bi občinska subvencija za otroke iz moravskotopliške občine naj znašala 98,06 evrov (prej 83,96 evrov). Ravno tako je ravnateljica Simona Kaučič predlagala spremembo sistemizacije, ki je tesno povezana z ekonomsko ceno, saj na ceno vrtca najbolj, v okoli 80-odstotnem deležu, vpliva ravno strošek dela. Po predlogu bi se s 1. aprilom polovični oddelek 1-2 let v glavni enoti v Moravskih Toplicah preoblikoval v celotnega, dodatno bi se v enoti sistemiziralo delovno mesto vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja v 0,50-odstotkih, v dvojezični prosenjakovski enoti pa bi se polovični oddelek preoblikoval v celotnega brez uporabe povečanega normativa. Oba predloga so občinski svetniki soglasno zavrnili, z glasnim pozivom k iskanju rezerv znotraj javnega zavoda. Takšen argument je predstavil tudi župan Alojz Glavač, ki je sicer priznal, da je predlog zakonit in da številke ne lažejo, a da predlagana cena presega zmožnosti občinskega proračuna. Kot je poudaril, podražitve vrtca v zadnjih letih predstavljajo čedalje večje breme tako za starše kot za občinski proračun. Občina namreč k doplačilu staršem prispeva okoli 1,2 milijona evrov na leto, župan pa je spomnil, da se trenutno zadolžujejo za 2,7 milijona evrov. "Morali bomo ugrizniti tudi v to kislo jabolko in se vprašati, ali si lahko vse to še privoščimo," je med drugim izpostavil Glavač.


občina-moravske-toplice, seja-občinskega-sveta, vrtci-občine-moravske-toplice
Rok Šavel
Seja občinskega sveta Občine Moravske Toplice

Pol milijarde evrov na leto


Naj spomnimo, da je problematiko financiranja vrtcev že večkrat obravnaval tudi Svet pomurske razvojne regije, med drugim je na lanski jesenski seji v Lendavi sprejel sklep, da zaproša ministrstva za spremembo zakonodaje na tem področju v smeri, da naj vse morebitne spremembe tekom leta, ki imajo za posledice višje stroške občin z vrtci, pokrije država, in da naj se pripravi študija predšolske vzgoje v drugih državah Evropske unije, predvsem, kako je področje urejeno na Finskem in v Avstriji. Da bi do tega tudi prišlo, so seveda zgolj pobožne želje, saj predšolska vzgoja na letni ravni predstavlja strošek v rangu pol milijarde evrov, od tega več kot polovico financiranja zapade na pleča občin, dobrih 30 odstotkov prispevajo starši, delež države pa znaša le okoli 13 odstotkov (za 2. in 3. otroka).

občina-moravske-toplice, seja-občinskega-sveta, vrtci-občine-moravske-toplice
Rok Šavel
Seja občinskega sveta Občine Moravske Toplice

občina-moravske-toplice, seja-občinskega-sveta, vrtci-občine-moravske-toplice
Rok Šavel
Predstavitev aktualne ravnateljice Simone Kaučič, ki se poteguje za nov mandat na čelu moravskotopliškega vrtca.

Minus v vrtcu bo do novega predloga pokrival proračun

Občinski svet je tako alternativno sprejel sklep, da se vrtcu za kritje tekočih stroškov, ker se trenutna ekonomska cena ne pokriva, zagotovi premostitvena sredstva iz občinskega proračuna, kar se je pravzaprav že zgodilo za plače v januarju, in sklep, da se pripravi predlog racionalizacije poslovanja oziroma nova predloga ekonomske cene in sistemizacije do naslednje seje občinskega sveta, ki naj bi bila v roku enega meseca. Ravnateljica je sicer pojasnila, da imajo v zavodu vpliv zgolj pri materialnih stroških, kjer je prepričana, da ravnajo gospodarno, večjih rezerv pa sama ne vidi, saj se je potrebno strogo držati vseh pravilnikov in normativov. "Zavestno kršiti zakonodaje si nihče ne želi in tudi jaz ne bom na to pristala, je pa na vseh nas, da poiščemo rešitve," je med drugim dejala Kaučičeva na seji občinskega sveta, kjer je predlagala sprejem alternativnega predloga sistemizacije. "Z različnimi premestitvami bi prišli do rešitve, pri čemer sprejemam odgovornost, da ne zagotavljamo vseh normativov, saj bi bilo odstopanje v treh oddelkih, a verjamem, da bi bila takšna rešitev izvedljiva, z njo pa bi zadržali vse otroke v našem zavodu in zapolnili oddelke," je pojasnjevala in pozvala k obravnavi in sprejemu novega predloga, a ji župan, ki je sicer priznal, da je predlog dober, ni ugodil. "Ne morem dati na glasovanje sklepa, če nimam nobenega gradiva v rokah, obravnaval pa ga tudi ni pristojen občinski odbor. Zagotovili bomo izredno sejo, če bo potrebno, a v izogib temu, da bi prišlo do nejasnosti, pa ne morem od svetnikov zahtevati, da odločajo o stvareh, za katere prej niso vedeli," je odločitev argumentiral župan.


občina-moravske-toplice, seja-občinskega-sveta, vrtci-občine-moravske-toplice
Rok Šavel
Seja občinskega sveta Občine Moravske Toplice

občina-moravske-toplice, seja-občinskega-sveta, vrtci-občine-moravske-toplice
Rok Šavel
Seja občinskega sveta Občine Moravske Toplice

20240229_164956
Rok Šavel
Biserka Ocvirk je dobila pozitivno mnenje moravskotopliškega občinskega sveta za funkcijo ravnateljice, a glavno besedo bo imel jutri svet zavoda.

Svetniki z rdečo lučjo ravnateljici, kako se bo odločil svet zavoda?


Poleg obravnave polemične problematika financiranja vrtca je občinski svet odločal še o podaji pozitivnega ali negativnega mnenja za kandidatki za funkcijo ravnateljice. Poleg dolgoletne ravnateljice Simone Kaučič, ki je na čelu javnega zavoda že od leta 2008, se je na razpis prijavila še Biserka Ocvirk, ki je pred tem delovala v ljubljanskem vrtcu in v vrtcu Škofljica. Obe kandidatki sta se predstavili občinskemu svetu, Kaučičeva je ob tem imela za podporo prisotnih tudi deveterico sodelavk, ki so spremljale potek občinske seje. Po nekaj klasičnih in tudi provokativnih vprašanjih, med drugim o zaposlitveni politiki aktualne ravnateljice, pomanjkanju izkušenj njene protikandidatke, ki je priznala, da kandidira zgolj za en mandat, in o domnevnem poznanstvu župana s sorodniki tako ene kot druge, so svetniki izvedli tajno glasovanje. Glede na smer in ton predhodnih razprav in predloga, ki je padel na seji, občinskega odbora za družbene dejavnosti, rezultat ni bil presenetljiv. Kaučičeva je med svetniki zbrala štiri glasove za podelitev pozitivnega mnenja in devet glasov za podelitev negativnega mnenja, Ocvirkova pa je dobilo 11 glasov za pozitivno mnenje in dva negativna glasova. Občinski svet je tako pozitivno mnenje podelil slednji, aktualna ravnateljica pa je dobila negativno mnenje za imenovanje v naslednjem petletnem mandatnem obdobju. Toda, kot že poimenovanje nakazuje, gre zgolj za mnenje, ki na samo imenovanje ene ali druge nima neposrednega vpliva. Kakor tude ne mnenje sveta staršev, kjer sta obe dobili pozitivno mnenje, in mnenje vzgojiteljskega zbora, kjer je največ podpore dobila Kaučičeva. Svoje bo namreč povedal svet zavoda, ki bo o obeh kandidatkah glasoval na jutrišnji seji. Jasno pa je, da je aktualna ravnateljica očitno izgubila zaupanje župana in občinskega ustroja, pri čemer je bilo največ očitkov na račun Kaučičeve bilo slišati zaradi domnevnega pomanjkanja komunikacije in na sploh slabega odnosa vodstva vrtca do ustanoviteljice – občine Moravske Toplice.

vrtci-občine-moravske-toplice občina-moravske-toplice ekonomska-cena alojz-glavač simona-kaučič razpis