vestnik

Za direktorja SBMS se zaenkrat potegujejo trije kandidati. Kdo so in s čim se ukvarjajo?

Majda Horvat, 11. 1. 2023
Aleš Cipot
V torek se je iztekel rok za prijavo na razpis za prosto mesto direktorja Splošne bolnišnice (SB) Murska Sobota.
Aktualno

V petek bodo odpirali prijave, seja sveta zavoda, ki bo odločal o kandidatih, bo 23. januarja.

V torek se je iztekel rok za prijavo na razpis za prosto mesto direktorja Splošne bolnišnice (SB) Murska Sobota. Ker se kot pravočasno oddane štejejo tudi vloge prejete po pošti in s poštnim žigom, ki potrjuje pravočasno oddajo, uradnih informacij o številu prejetih vlog iz bolnišnice nismo dobili. Neuradno pa so do včeraj prispele tri vloge. Po naših informacijah so jih oddali Roman Ladislav Ratkai, Tomaž Gregorec in Roman Markrab. Vsi trije so nam to tudi potrdili. Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni 30 dni od objave razpisa, ki ga je svet zavoda bolnišnice objavil 27. decembra 2022.Vloge bo komisija odpirala ta petek, seja sveta zavoda, na kateri se bodo kandidati tudi predstavili pa bo v ponedeljek, 23. januarja. Svet zavoda ima tudi možnost, da se ne odloči za nobenega od prijavljenih in ponovi razpis ter postopek izbire. V kolikor bo imenoval direktorja bo ta moral pred nastopom funkcije, za katero se mandat podeljuje za štiri leta, dobiti še soglasje vlade. Glede na dogovor z Danielom Grabarjem, da se mu mandat direktorja bolnišnice predčasno konča 31. marca, je torej dovolj časa tudi za morebitno ponovitev razpisa in nov postopka izbire.

Kdo so torej kandidati, ki se potegujejo za vodenje največjega javnega zavoda v regiji?  

Roman L. Ratkai iz Murske Sobote je pravnik, ki je večino časa v svojem kariernem obdobju deloval na področju ekonomije, predvsem naložb.

roman ratkai
Arhiv
Roman L. Ratkai.

Pravnik je tudi Tomaž Gregorec iz Bogojine, zdaj zaposlen na okrajnem sodišču v Murski Soboti. Znan je tudi po tem, da se je s podporo Gibanja Svobode novembra lani potegoval za mesto župana Občine Moravske Toplice, sicer pa je v tej občini tudi član občinskega sveta.

LMS_Lendava_MS_037
LMŠ
Tomaž Gregorec.

Roman Markrab iz Ljutomera je ekonomist, ki je javnosti znan predvsem po delovanju v krajevni organizaciji Rdečega križa. Pri kandidatih bo komisija najprej preverjala, ali  izpolnjujejo razpisne pogoje. Imeti morajo izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza tej ravni ter najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji, k vlogi pa so kandidati morali priložiti tudi program dela in vizijo razvoja zavoda.

sbms direktor razpis