vestnik

Zasedli ste moje parkirno mesto. Prevzamete tudi mojo invalidnost? 

ABE, 3. 12. 2018
Asja Lednik
Opozorilna tabla z napisom "Zavzeli ste moj parkirni prostor. Ali boste prevzeli tudi mojo invalidnost?"
Črna kronika

Ob mednarodnem dnevu invalidov policisti nadzorujejo tudi parkiranje na parkirnih prostorih, rezerviranih za invalide. 

Ob današnjem mednarodnem dnevu invalidov so policisti murskosoboške policijske uprave med rednim delom nadzirali tudi parkiranje na parkirnih prostorih, rezerviranih za invalide. Zlorabe voznikov motornih vozil, ki parkirajo na prostorih, označenih za invalide, niso redkost. Na območju Policijske uprave Murska Sobota letno obravnavajo okoli 100 kršitev nepravilnega parkiranja na parkirnih prostorih za invalide.Po Zakonu o pravilih cestnega prometa je parkiranje na mestu, označenem za invalide, dovoljeno osebam, ki imajo zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj šestdesetodstotno telesno okvaro, osebam z multiplo sklerozo, osebam z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj tridesetodstotno telesno okvaro, težko duševno prizadetim osebam, ki jim je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb, osebam, ki imajo najmanj devetdesetodstotno telesno okvaro zaradi izgube vida, mladoletnim osebam, ki so težko telesno ali duševno prizadete oziroma so zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirane pri gibanju, zdravstvenim službam, socialnim službam in invalidskim organizacijam, katerih delavci obiskujejo oskrbovance na domu zaradi nujnih in neodložljivih storitev, potrebnih za njihovo zdravje in življenje, ter spremljevalcem, ki vozijo in spremljajo osebo, ki je imetnik parkirne karte in sama ne vozi motornega vozila. Vozilo, parkirano na označenem parkirnem mestu za invalide, mora biti označeno z veljavno parkirno karto, ki jo izda pristojna upravna enota, na območju katere ima upravičenec stalno ali začasno bivališče oziroma sedež.

invalidi parkiranje policija kazen
Kaj zdaj berejo drugi