vestnik

Bodo kmalu spremenili potovalne navade in se namesto z avtomobili v službo spet vozili  z vlaki ali avtobusi?  

Bernarda B. Peček, 25. 9. 2017
Jure Zauneker
V zadnjih petih letih se je število prepeljanih potnikov na javnih linijskih prevozih povečalo za okrog 7,2 odstotka.
Aktualno

Na Avtobusnem prometu Murska Sobota beležijo stalno rast števila potnikov – Pritegnejo zlasti hitre linije – Podobno enotno vozovnico v obliki čip kartice, kakršno imajo dijaki in študentje, bi v prihodnje lahko dobili tudi ostali potniki

Če so bili pred desetletji avtobusi skoraj edino javno prevozno sredstvo v Pomurju, predvsem za tiste iz odročnih vasi, ki so morali urediti uradne ali zdravstvene zadeve v mestu ali so imeli delovno mesto izven kraja bivanja, je danes slika popolnoma spremenjena. Skoraj povsod so pri hiši avtomobili in mnogi se na avtobuse spomnijo le takrat, ko se odpravijo na eno- ali dvodnevni izlet. Kljub temu pa se v mnogih občinah in mestih vse pogosteje ukvarjajo s preusmeritvijo dnevnih migrantov na javna prevozna sredstva. Pri tem je med uspešnejšimi Mestna občina Murska Sobota, ki je uvedla mestni potniški promet in v zadnjem letu velike avtobuse zamenjala za manjše, primernejše za vožnjo po mestnih ulicah


Vesna Rebrica, odgovorna za potniški promet na Avtobusnem prometu Murska Sobota (APMS), ve, kako natančno je treba načrtovati, proučiti in ovrednotiti vožnjo avtobusa, saj APMS izvaja zelo različne vrste prevozov potnikov: javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, posebni linijski prevoz potnikov (npr. prevozi osnovnošolskih otrok) in občasni prevoz potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem prometu (predvsem za turistične namene). Gospodarska javna služba (GJS) javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu izvaja na osnovi koncesijske pogodbe, ki je podpisana z Ministrstvom za infrastrukturo, preko katere država zagotavlja javni linijski prevoz potnikov kot javno dobrino, ki se financira iz cene storitev, državnega proračuna in drugih virov – to dobrino (prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi) pa lahko sofinancirajo tudi lokalne skupnosti.

e0fbe191ed6055d8dc04504f0e6d8b34
Nataša Juhnov
Velike avtobuse so zamenjali manjši.


Višina sredstev za izvajanje GJS se vsako leto določi s proračunom države, a je razen proračunskih sredstev in tarife pomembno tudi število potnikov na posamezni liniji. Torej, čim bolj so lokalne skupnosti zainteresirane za tovrsten prevoz in bodo občani sami ugotovili, da jim takšen prevoz ustreza (finančno in časovno), več potnikov bo na javnih prevoznih sredstvih. APMS kot koncesionar za izvajanje GJS opravlja za področje javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu redne analize stanja, posamezne linije pa analizirajo tudi prihodkovno. »Finančni vidik je pomemben, ker v kolikor finančna sredstva ne bi zadoščala za pokrivanje stroškov GJS, je potrebno izvajati ukrepe, kot je dostopnost, sprememba ali preoblikovanje linij. Vsekakor pa imamo kot podjetje interes zagotavljati primerno dostopnost prebivalstva do javnega linijskega prevoza in si prizadevamo vozne rede prilagajati potrebam prebivalcev,« je poudarila Vesna Rebrica.
Ker pa je za potnike pomembna predvsem ustrezna frekvenca in hitrost ter kakovost javnega linijskega prevoza, so v APMS na področju medkrajevnega prometa v preteklih letih na podlagi potreb potnikov veliko linij preoblikovali v hitre linije, kjer se prevoz v pretežni meri izvaja po avtocesti. Strinjajo pa se, da je pomembno ne le sproti preoblikovati in registrirati posamezne linije, ampak nasploh ohranjati javni linijski prevoz, saj ima to lahko dolgoročne pozitivne učinke na področju varovanja okolja, zmanjševanja števila prometnih nesreč in omogočanja mobilnosti tistemu prebivalstvu, ki ima omejene možnosti prevoza

a5d43ca0c4dfa01807e307b2a78e7384
Nataša Juhnov
Sobočanec je primeren tudi za invalide.


Do sedaj zbrani podatki kažejo, da je večina potnikov na hitrih linijah (in tudi sicer) dijakov in študentov, ki imajo možnost ugodnega nakupa subvencioniranih mesečnih, polletnih in letnih vozovnic. »Prve hitre linije smo pričeli izvajati v letu 2006 za potrebe prevoza študentov in dijakov na relaciji Lendava–Ljutomer–Murska Sobota–Ljubljana. Nekaj časa smo hitre prevoze izvajali samo ob petkih in nedeljah. Od takrat se je število hitrih javnih linijskih prevozov postopoma povečevalo. Med drugim se še vedno izvaja tako imenovana »piranska linija«, ki obratuje kot hitri prevoz med Mursko Soboto in Piranom vse dni v letu. Dodatno pa so bile uvedene nove hitre linije ob delavnikih od ponedeljka do petka, s katerimi povezujemo Pomurje in Ljubljano najmanj štirikrat dnevno,« je dodala Vesna Rebrica

bd29f4538aedb5a50997baaac807fa25
Andrej Petelinšek
Z enotno vozovnico bi se lahko vozili tudi z vlaki.

Infrastrukturno ministrstvo v sodelovanju s koncesionarji že razvija projekt integriranega javnega potniškega prometa (IJPP), katerega cilj je povečanje števila potnikov na javnih linijskih prevozih. V prihodnosti ministrstvo predvideva prilagoditev tarifne lestvice (cen) teh storitev in uvedbo novih IJPP produktov tudi za ostale potnike (enkratne vozovnice, »delavske« vozovnice …), kar pomeni, da bi lahko imeli podobno enotno vozovnico v obliki čip kartice, kakršno imajo dijaki in študentje, tudi ostali potniki

305ec7d69007ee699b8eb674d5026b2e
Bernarda B. Peček
Enotna vozovnica za javni potniški promet zaenkrat na voljo le dijakom in študentom.

Nekatere občine so v preteklosti, da bi omogočile občanom prevoz z avtobusi, iskale tudi drugačne načine. Tako je Občina Gornja Radgona že marca lani uvedla pomembno novost, ko je občanom iz oddaljenih krajev olajšala potovanje z javnim prevozom v občinsko središče. Podjetje Arriva, ki opravlja šolske prevoze, vezane na šolski okoliš Osnovne šole Gornja Radgona, je namreč vse poti šolskih prevozov spremenilo v linijske prevoze (prevoznik mora zanje najprej pridobiti ustrezno dovoljenje). To pomeni, da se lahko s temi avtobusi, ki vsako jutro in popoldne peljejo skozi vasi, prevažajo tudi vsi ostali potniki in ne zgolj osnovnošolci. Avtobusni promet Murska Sobota na področju Pomurja tak prevoz (na posebnih linijskih prevozih) s sodelovanjem lokalnih skupnosti izvaja v treh občinah, »delavskih prevozov«, kakršni so bili v času velike Mure ali Radenske, pa v obliki posebnih linijskih prevozov ne izvajajo, ampak zaposleni uporabljajo obstoječe javne linijske prevoze.

avtobus enotna vozovnica Avtobusni promet Murska Sobota Sobočanec
Kaj zdaj berejo drugi