vestnik

Lastnikov Term Lendava zdravstvo ne zanima

Majda Horvat, 19. 7. 2020
Nataša Juhnov
Lendava pred leti podelila Termam Lendava oziroma Savi Turizmu, občina pa lahko zdaj zaradi neizvajanja teh zdravstvenih storitev objavi razpis za nadomestnega izvajalca.
Aktualno

Bolniki z območja lendavske upravne enote so ostali brez javnih zdravstvenih storitev fizioterapije.

Sava Turizem, dosedanji izvajalec teh storitev, in nov lastnik Term Lendava namreč nista sklenila dogovora, da bi lahko Sava Turizem to dejavnost še naprej izvajala v hotelskem objektu. Sodelovanje se je prenehalo celo tako, da so prostorom, kjer je potekala zdraviliška dejavnost, prekinili dobavo električne energije, tako da ni bil več mogoč niti vpogled v računalnike, kjer so bili shranjeni tudi podatki o bolnikih na čakalni listi za zdravljenje.

thermal20
Majda Horvat
Koncesijo za izvajanje fizioterapevtske dejavnosti je Občina Lendava pred leti podelila Termam Lendava oziroma Savi Turizmu, občina pa lahko zdaj zaradi neizvajanja teh zdravstvenih storitev objavi razpis za nadomestnega izvajalca.

Poročali smo že, da je madžarski kupec ob začetku nakupa Term Lendava nakazal, da ga zdraviliška dejavnost ne zanima. Direktor Term Lendava, Madžar Peter Molnar, je na nedavni tiskovni konferenci povedal, da so junija prekinili sodelovanje s Savo Turizmom, ki je tudi po izvedenem nakupu še nekaj mesecev upravljala terme, in ker sami nimajo koncesije za opravljanje zdravstvenih storitev, ampak ta pripada Savi Turizmu, so te s 1. julijem prenehali izvajati v svojem objektu. O tem, ali bi morda sami opravljali to dejavnost, pa se, tako Molnar, še odločajo.

Peter Molnar
Leon Novak
Peter Molnar

Območju lendavske upravne enote pripada po delitvi dela in sklenjeni pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) 4,8 fizioterapevtskega tima. Koncesijo za izvajanje te dejavnosti je Občina Lendava pred leti podelila Termam Lendava oziroma Savi Turizmu, občina pa lahko zdaj zaradi neizvajanja teh zdravstvenih storitev objavi razpis za nadomestnega izvajalca. Sama tudi opravi izbor med ponudniki, ki se bodo prijavili na razpis, in ugotovi, ali izpolnjujejo zahteve za opravljanje dejavnosti.

438e6433616bc8a67e29ffb9e17711de
Nataša Juhnov
Direktor Term Lendava, Madžar Peter Molnar, je na nedavni tiskovni konferenci povedal, da so junija prekinili sodelovanje s Savo Turizmom, ki je tudi po izvedenem nakupu še nekaj mesecev upravljala terme.

Svoj predlog potem predstavi ministrstvu za zdravje in ZZZS, in ko oba dasta soglasje, občina lahko sklene koncesijsko pogodbo, zdaj za največ 15 let. Glede na to, da gre za nadomestno koncesijo, bi lahko bil postopek izbire novega koncesionarja končan še v tem letu.
Lendavski župan Janez Magyar je povedal, da bo s tem v zvezi
najprej opravil pogovor z direktorjem Term Lendava, nato pa bo občina začela postopek za izbiro novega izvajalca teh storitev. Interesenti se namreč že oglašajo.

terme-lendava sava-turizem fizioterapija peter-molnar
Kaj zdaj berejo drugi