vestnik

(Nadgradnja vodovoda sistema B) "Ne bomo dovolili, da se projekt ne bi izvedel do konca"

D. N., 7. 9. 2022
Damjana Nemeš
Edvard Mihalič, župan Občine Rogašovci.
Aktualno

V kulturni dvorani Občine Rogašovci je potekala novinarska konferenca o poteku nadgradnje vodovodnega sistema B.

Nadgradnja vodovodnega sistema B predstavlja drugo fazo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B, katerega pogodbena vrednost znaša nekaj več kot 36 milijonov evrov. Z nadgradnjo vodovoda bo oskrba s pitno vodo zagotovljena za prebivalce dvanajstih pomurskih občin, na vodovodni sistem namreč do danes še niso priključena nekatera območja v občinah Cankova, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci in Tišina. Kot je pojasnila Marija Saje, koordinatorka projekta nadgradnje vodovoda, največ cevovodov manjka v občinah Rogašovci, Moravske Toplice in Tišina. "Skupno bo po izvedbi projekta na vodovod sistema B priključenih več kot 52 tisoč prebivalcev, na novo pa se na sistem priključuje 3026 prebivalcev, ki doslej še niso bili priključeni na javno vodovodno omrežje. Po izvedbi investicije bo tako priključenih več kot 92 odstotkov prebivalcev vseh dvanajstih občin," je še dodala. 

vodovod-sistema-b, nadgradnja-vodovoda-sistema-b, novinarska-konferenca
Damjana Nemeš
Marija Saje, direktorica občinske uprave Občine Rogašovci in koordinatorka projekta nadgradnje vodovoda sistema B.

Spomnimo, skupno bodo v sklopu projekta, ki je razdeljen v tri sklope, zgrajeni manjkajoči cevovodi, nadgrajeni pa bodo tudi obstoječi primarni in sekundarni cevovodi, predvidena je tudi gradnja novih črpališč in vodohranov ter nadgradnja obstoječih. 

vodovod-sistema-b, nadgradnja-vodovoda-sistema-b, novinarska-konferenca
Damjana Nemeš
Bojan Prosič, predstavnik javnega podjetja Vodovod sistema B.

Na projektu trenutno dela nekaj več kot sto ljudi s svojo lastno mehanizacijo, dela pa potekajo v sklopu 1 in sklopu 2 ozrioma v gradbenem delu projekta. V sklopu 1 potekajo dela v Občini Tišina, dela se zaključujejo v naseljih Vanča vas, Rankovci in Gederovci, predvideno pa je tudi nadaljevanje del ob državni cesti iz smeri Petanjci proti črpališču Krajna. V tišinski občini je izvedenih dva tisoč metrov trase vodovoda s hišnimi priključki. 

V Občini Beltinci se zaključujejo dela na odseku v Gančanih, pripravlja se odprtje del v naselju Lipa in krajši odsek v Beltincih, v občini je trenutno izvedenih petsto metrov trase vodovoda. 

Dela v Mestni občini Murska Sobota se bodo začela izvajati po terminskem planu letos oktobra, v Občini Puconci pa se dela izvajajo le na nadgradnji elektro sistema obstoječih črpališč. Dela se bodo nadaljevala tudi iz smeri Moravskih Toplic, torej iz naselja Sebeborci, od koder po speljan transportni vod, ki bo povezoval obe občini. 

vodovod-sistema-b, nadgradnja-vodovoda-sistema-b, novinarska-konferenca
Damjana Nemeš
Na novinarski konferenci so predstavili potek nadgradnje vodovoda sistema B.

V sklopu 2 dela potekajo v osmih občinah, v nosilni občini Rogašovci dela potekajo v naseljih Pertoča, Ropoča in delu Nuskove, doslej pa je bilo na območju občine že izvedenih 4700 metrov trase vodovoda. 

V Občini Cankova dela potekajo po terminskem načrtu v naselju Gerlinci, kjer so izvedli 2200 metrov trase vodovoda. 

V Občini Moravske Toplice dela potekajo v naseljih Filovci, Fokovci in Krnci, predvideno je še nadaljevanje del v naselju Središče in Bukovnica. Doslej so v občini izvedli 13.500 metrov trase vodovoda. 

V Občini Šalovci dela potekajo ob regionalni cesti iz smeri črpališča Šalovci v smeri središča Šalovec, trenutno je tam izvedenih 1500 metrov trase vodovoda. 

V Občini Kuzma poteka le nadgradnja sistema v obstoječih črpališčih, v terminskem planu pa je letos jeseni predvideno tudi nadaljevanje del v občinah Grad, Hodoš in Gornji Petrovci. 

Skupno je tako v sklopu 1 bilo izvedenih 2400 metrov trase vodovoda, v sklopu 2 pa 21.900 metrov trase vodovoda, kar skupno znaša nekaj več kot 24 tisoč metrov oziroma 24 kilometrov od predvidenih 200 kilometrov. 

Kot je pojasnila Maja Kobetič iz podjetja Teleg-M, ki je izvajalec del v sklopu 1 in 2, se pri izvedbi del soočajo z višjimi stroški zaradi višjih cen materiala ter z daljšimi dobavnimi roki. "V zagotovitev pravočasnih dobav iščemo nove možnosti, torej da bi zagotovili enakovredne materiale in dobavitelje," je še dodala. 

vodovod-sistema-b, nadgradnja-vodovoda-sistema-b, novinarska-konferenca
Damjana Nemeš
Maja Kobetič in Milovan Gazibarić iz podjetja Teleg-M, ki bo izvajalo gradnjo vodovoda v sklopih 1 in 2.

Bojazni, da projekt ne bi bil izveden do konca, sicer po besedah župana Občine Rogašovci Edvarda Mihaliča ni. "V nobenem primeru ne bomo dovolili, da projekta ne bi izvedli. To se mora uresničiti, saj brez vode in brez sistema ne moremo funkcionirati. Tudi zato se dogovarjamo s pristojnimi ministrstvi, kako prebroditi povišanje stroškov, do katerih bo zagotovo prišlo. V skrajni fazi bodo morale sodelujoče občine same prispevati nekoliko več, saj vodo rabimo. Vseeno pa upam, da bomo našli ustrezen dogovor z državo," je še dodal Mihalič.

vodovod-sistema-b, nadgradnja-vodovoda-sistema-b, novinarska-konferenca
Damjana Nemeš
Na novinarski konferenci so predstavili potek nadgradnje vodovoda sistema B.

nadgradnja-vodovoda-sistema-b vodovod-sistema-b novinarska-konferenca
Kaj zdaj berejo drugi