vestnik

(Naj... zaposlovalec desetletja) Dober kader je zlata vreden

Damjana Nemeš, 9. 12. 2021
Vanesa Jaušovec
Podjetje Arcont zaposluje nekaj manj kot 900 delavcev.
Aktualno

Prizadevajo si za najvišje možne standarde za optimalno opravljanje dela, ideje zaposlenih pa upoštevajo tudi pri razvoju izdelkov in tehnoloških procesov.

Arcont, ki je proizvodni obrat podjetja Containex in del skupine Walter Group, je vodilni proizvajalec bivalnih enot v Evropi in se že več let uvršča med petdeset največjih slovenskih izvoznikov. S hčerinsko družbo Arcont IP, ki izdeluje PVC- in ALU-okna in vrata, zaposlujejo nekaj manj kot 900 delavcev, število teh pa se povečuje iz leta v leto. V zadnjem letu so dodatno zaposlili od 50 do 60 delavcev, v glavnem zaradi povečanega povpraševanja po bivalnih enotah. »Leta 2015, ko se je začela migrantska kriza in je bila potreba po naših bivalnih enotah vse večja, smo uvedli delo v treh izmenah, v razmeroma kratkem času pa smo število zaposlenih povečali za 160. Minilo je že šest let, mi pa smo takratno število zaposlenih in triizmensko delo ohranili in še zaposlujemo,« pove Miran Fujs, predsednik uprave Arconta.

miran-fujs, arcont, predsednik-uprave, gornja-radgona
Vanesa Jaušovec
"Za vsakim izmed štirinajstih robotov, kolikor jih imamo, mora biti človek, ki lahko nadzoruje ali odpravi motnje, če pride do njih tako v materialih ali procesu dela. To so kadri, ki so zlata vredni,« je prepričan Miran Fujs.


Kot razvojno-kompetenčni center za celoten koncern so v zadnjih dveh letih na novo zaposlili tudi deset inženirjev, tako da imajo sedaj skupno okrog štirideset inženirjev gradbene, strojne in elektro smeri, s katerimi skrbijo za tehnološki razvoj podjetja. Od leta 2000, ko je podjetje prevzel zdajšnji lastnik Containex, vse več vlagajo v tehnologijo, optimizacijo procesov dela, v zadnjih desetih letih pa tudi v ergonomijo. »Prizadevamo si, da našim zaposlenim zagotovimo najvišje možne standarde za najbolj optimalno opravljanje dela, seveda pa jih tudi drugače nagrajujemo in motiviramo. Poleg osnovne plače jim zagotavljamo plačilo dodatnega pokojninskega zavarovanja, po novem tudi dodatnega zdravstvenega zavarovanja, zaradi česar imajo prednost pri nekaterih dodatnih specialističnih ambulantnih preiskavah in pregledih. Obdarimo jih ob rojstnih dnevih, praznikih, spomnimo se na otroke zaposlenih, dobro se je prijel tudi mesec zdravja, ki ga izvajamo zadnjih nekaj let,« našteva Fujs. Ker so zaposleni v podjetju ključnega pomena, veliko vlagajo tudi v njihovo izobraževanje, pomembna je njihova akademija vodenja. Gre za dveletni program, ki sta ga opravili že dve generaciji obstoječih in potencialnih vodij. »To so ključni kadri, ki bodo nosilci sprememb in rasti našega podjetja. Za vsakim izmed štirinajstih robotov, kolikor jih imamo, mora biti človek, ki lahko nadzoruje ali odpravi motnje, če pride do njih v materialih ali procesu dela. To so kadri, ki so zlata vredni,« podčrta sogovornik.

Mlade vključujejo v vse procese dela

Kljub številnim prednostim, ki jih v podjetju že omogočajo, se zavedajo, da brez truda, prilagajanja in iskanja dodatnih načinov, kako v podjetje pritegniti nove zaposlene, ne bo šlo. Veliko pozornosti zato s politiko, ki ji sledijo že vrsto let in ki tudi prinaša sadove, namenjajo mladim. Trenutno imajo 21 kadrovskih štipendistov, ne samo med študenti, ampak tudi srednješolci, obojim pa omogočajo opravljanje obvezne prakse. »Na ta način mlade bolje spoznamo, njihov odziv in odziv njihovih staršev pa sta vedno pozitivna. Vsako leto med junijem in septembrom mladim ponudimo tudi možnost opravljanja počitniškega dela, prednost imajo otroci zaposlenih, prihajajo pa tudi mladi iz bližnje okolice. Letno tako počitniško delo pri nas opravlja od 100 do 120 dijakov in študentov. Pri nas so približno tri tedne, tisti, ki imajo voljo in jih tudi nadrejeni dobro ocenijo, pa lahko ostanejo dlje,« pravi predsednik uprave. Letos imajo v podjetju tudi dva vajenca, ki opravljata vajeniški program, zelo dobro pa že vrsto let sodelujejo z različnimi fakultetami. »Mladi so pri nas vključeni v vse procese dela, tudi v delo s stroji, saj jih morajo znati nadzorovati in obvladati. Kadri, ki bodo to obvladali, bodo tudi v prihodnje zelo iskani in dobro plačani in v tem vidim njihovo prihodnost.«

miran-fujs, arcont, predsednik-uprave, gornja-radgona
Vanesa Jaušovec
Miran Fujs, predsednik uprave Arconta.

Prednost modularnost izdelkov

Podjetje Arcont, ki je specializirano za proizvodnjo in razvoj bivalnih enot, že več let svoje produkte izpopolnjuje in izboljšuje z znanjem svojih zaposlenih na vseh ravneh. Pred dvema letoma so na trg poslali nov izdelek, plus line bivalno enoto, ki jo že uspešno tržijo. »Serijska proizvodnja poteka, lahko pa se pohvalimo, da je ta izdelek nastal predvsem na našo pobudo. Ker smo videli, da z našim klasičnim zabojnikom na gradbeno-fizikalnih, požarnih in nosilnostnih parametrih že dosegamo neki plafon, smo želeli ustvariti nekaj novega, s čimer bomo lahko konkurenčni tudi v prihodnosti. Največja prednost naših izdelkov je v tem, da so modularni, kar pomeni, da si ga lahko stranke brez nekih večjih stroškov in dodatne časovne komponente predelajo in premestijo, vendar bo še vedno ustrezal vsem normativom,« poudarja Fujs. Tudi zato imajo v podjetju dobro razvito inovativno dejavnost, kjer lahko vsi zaposleni prispevajo predloge za izboljšave izdelkov in procesov. »Tudi tako bomo lahko v našem podjetju še naprej uspešno izdelovali bivalne enote ter PVC- in ALU-okna in vrata,« je prepričan sobesednik.

miran-fujs, arcont, predsednik-uprave, gornja-radgona
Vanesa Jaušovec
Podjetje Arcont zaposluje nekaj manj kot 900 delavcev.

Več kot 95 odstotkov njihovih izdelkov konča na tujem trgu, predvsem v zahodni Evropi, namenjeni pa so gradbenemu in komunalnemu sektorju. Pandemija koronavirusne bolezni njihove usmeritve ni spremenila, pri naročilih ne čutijo posledic, v proizvodnji pa imajo občasno preglavice z organizacijo dela zaradi odsotnosti zaposlenih z dela zaradi bolezni, varstva otrok ali napotitve v karanteno. »Se pa že skoraj leto dni spoprijemamo s podražitvijo materialov in energentov. Naši izdelki so se podražili za 30 do 40 odstotkov, kar bo trg moral nekako prenesti. Pred našo prodajno ekipo na Dunaju je torej zahtevno delo, vendar sem prepričan, da bomo premagali tudi to,« je za konec dejal Miran Fujs.

pomursko-podjetje-desetletja arcont gornja-radgona
Kaj zdaj berejo drugi