vestnik

V Ljutomeru zaplet že na prvi seji: Mandate potrdili šele po prekinitvi in ob ugasnjeni kameri

Rok Šavel, 14. 12. 2022
Olga Karba/FB profil
Po prekinitvi je ostalo prisotnih 14 članov 21-članskega občinskega sveta.
Aktualno

Najstarejša svetnica, ki je vodila konstitutivno sejo občinskega sveta občine Ljutomer, je sejo prekinila, ker ta domnevno ni bila sklicana v skladu s poslovnikom. Županja Olga Karba na dnevni red ni uvrstila imenovanja komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Minuli torek je bila na sporedu prva seja občinskega sveta ljutomerske občine, ki vsaj uvodoma ni potekala povsem po načrtih. Konstitutivne seje so praviloma zgolj formalnost, saj je njihov namen predvsem potrditev mandatov novoizvoljenih svetnikov in ugotovitev izvolitve župana, kar je predpogoj, da lahko občinski svet sploh prične z delom v novem mandatu.

V večini občin je dnevni red konstitutivnih sej točno določen v poslovniku ali statutu občine, poleg prej omenjenih sestavin pa vključuje praviloma tudi imenovanje komisije za mandatna vprašanja (KMVVI), volitve in imenovanja, saj gre za stalno in osnovno delovno telo občinskega sveta, preko katerega se nato zapolnijo tudi vsa ostala delovna telesa, ki so potrebna za delovanje občinskega sveta.


Dvom v legitimnost seje


Nova/stara županja Olga Karba, ki je 20. novembra že v prvem krogu proti trem protikandidatom osvojila suvereno večino vseh glasov, poleg tega je njena lista v 21-članskem občinskem svetu pridobila 10 svetniških mandatov, pa na dnevni red prve seje ni uvrstila imenovanje KMVVI. To pa je močno zmotilo skoraj vse izvoljene svetnike iz svetniških skupin SDS, NSi, SD, Svoboda, SLS in Desus, ki so županji očitali tudi kršenje poslovnika v delu, ki županu nalaga, da zaradi priprave na prvo sejo skliče nosilce kandidatnih list, saj tega naj ne bi storila. Prvo sejo novoizvoljenega sveta je vodila Slavica Sunčič, svetnica, ki je bila izvoljena na listi Desus, a jo je iz prej navedenih razlogov prekinila. "Kot vodeči se mi poraja dvom v legitimnost seje, ki očitno ni sklicana skladno z občinskimi poslovniškimi določili. Zaradi ugotovljenega neskladja in celo morebitnih kasnejših izpodbijanj legitimnosti seje, na kateri potrjujemo mandate, sem sejo na tej točki primorana ukiniti," je pojasnila Sunčičeva in pozvala statutarno pravno komisijo k razlagi poslovnika pred nadaljevanjem seje. Člani tega delovnega telesa seveda na seji, na kateri bi jim tako ali tako prenehal mandat, niso bili prisotni. Dnevnega reda konstitutivne seje ni možno razširiti z dodatno točko, s katero bi dodali imenovanje KMVVI, zato takšna rešitev ni prišla v poštev.

Ob prekinitvi seje se je kamera ugasnila in je očitno po dogovoru z županjo in občinsko pravnico bila predlagana rešitev, da sejo v nadaljevanju vodi druga najstarejša svetnica, to je bila Darinka Budna z županjine liste, ki je sejo odvodila do konca, s čimer so se tudi potrdili mandati novoizvoljenih svetnikov. Protestno je sicer sejo ob prekinitvi zapustilo sedem občinskih svetnikov, do konca pa so ostali vsi svetniki županjine liste, Bojana Gošnjak (Svoboda), Damjan Bogdan (SD), Robert Štefanec (SLS) in Mira Rebernik Žižek (NSi).


Poslovniška člena v nasprotju


Kaj točno pravi poslovnik občinskega sveta ljutomerske občine? Ta v osmem členu dejansko določa obvezni dnevni red konstitutivne seje, ki kot šesto točko dnevnega reda predpisuje imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, o dnevnem redu konstitutivne seje pa svet ne razpravlja in ne odloča. Res pa je tudi, da vsebuje 12. člen poslovnika določilo, ki je v očitnem nasprotju z osmim členom, in sicer: "ko je svet konstituiran, imenuje izmed članov komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno telo, na konstitutivni seji ali najkasneje na prvi naslednji seji," s čimer dopušča možnost imenovanja KMVVI na prvi naslednji seji. Sporno bi lahko sicer bilo še dejstvo, da je po prekinitvi seje, to nadaljevala druga najstarejša svetnica, saj poslovnik določa, da "prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarejši član sveta oziroma član sveta, ki ga na predlog najstarejšega svetnika določi svet".

Med pomurskimi občinami imenovanja KMVVI na konstitutivnih sejah ni (bilo) na dnevnem redu poleg ljutomerske občine še edino na prvi seji občinskega sveta občine Lendava, ki se bo odvila jutri, 15. decembra. Poslovnik tamkajšnjega občinskega sveta sicer ne predpisuje obveznih sestavnih konstitutivne seje tako podrobno, z navajanjem po točkah dnevnega reda, kakor poslovnik ljutomerskega občinskega sveta, glede KMVVi pa vsebuje le določilo: "Ko je svet konstituiran, imenuje izmed članov Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno telo. Če komisija ni imenovana na konstitutivni seji, se imenuje najkasneje na naslednji seji," zato bi težko rekli, da je neuvrstitev imenovanja KMVVI na konstitutivno sejo v neskladju s tamkajšnjim poslovnikom.

volitve, ljutomer, olga-karba
Vanesa Jaušovec
Karbova je na volitvah 20. novembra pometla s konkurenco in tudi v občinskem svetu s svojo listo prišla skorajda do absolutne večine.


Zakaj natančno Karbova, ki je v svojih preteklih mandatih to zmeraj storila, tokrat imenovanja KMVVI ni uvrstila na dnevni red, ni povsem jasno. Sploh, če upoštevamo dejstvo, da za absolutno večino v občinskem svetu potrebuje samo en glas. Verjetno je ravno cena tega edinega manjkajočega glasu povezana s sestavo sedemčlanske KMVVI.

občina-ljutomer olga-karba konstitutivna-seja zaplet občinski-svet
Kaj zdaj berejo drugi