vestnik

Po čem pomurska regija v primerjavi z ostalimi najbolj izstopa?

Vestnik.si, 25. 2. 2024
Jure Kljajić
Fotografija je simbolična.
Aktualno

Statistični urad Republike Slovenije je osvežil podatke za vseh 12 statističnih regij in 212 občin. Med drugim je navedel, da so si regije po marsičem podobne med seboj, a vseeno vsaka izstopa na svoj način.

Kaj je zapisano za pomursko regijo? Pomurska regija je peta najmanjša slovenska regija po površini in številu prebivalcev. Leta 2022 je v njej živelo nekaj več kot 5 odstotkov prebivalcev Slovenije oziroma 114.163. Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo je leta 2022 znašala 1.214 evrov. Med 27 občinami so bile po površini največje Moravske Toplice, med 30 prebivalstveno najmanjših občin v državi pa se je uvrstilo kar 12 občin iz naše regije. "Pomurska je imela med regijami največ površin, namenjenih tržnemu vrtnarstvu, kamor poleg pridelave zelenjadnic spada še pridelava drugih vrtnarskih pridelkov. Te so obsegale 891 hektarjev, od tega več kot 96 odstotkov na prostem. S tržnim vrtnarstvom se je med vsemi regijami prav v tej ukvarjalo največ pridelovalcev (336 oziroma 16 odstotkov vseh)," so izpostavili. 

simbolična, zelenjava, vrtnine
Jure Kljajić
Slika je simbolična.

surs pomurska-regija statistika