vestnik

Radenci: Občina kupila čistilno napravo

Vida Toš, 31. 5. 2019
Nataša Juhnov
Čistilna naprava Radenci je stara več kot 45 let. Občina Radenci pa ima že skoraj štiri leta dovoljenje za gradnjo nove. Fotografija Nataša Juhnov
Aktualno

Radenska občina od podjetja SIM odkupila njegov del čistilne naprave in postala tudi upraviteljica.

V Občini Radenci se je minuli teden, poleg prodaje deleža v Dosorju, odvila še zgodba o nakupu čistilne naprave Radenci. Ta je bila do sedaj v večinski lasti podjetja SIM iz Radenec, ki je čistilno napravo tudi upravljalo, koncesijo pa je imelo do leta 2021. Župan Roman Leljak si je, odkar je prevzel vodenje občine, prizadeval, da bi upravljanje čistilne naprave prenesel na občino. Zato je občinski svet že marca sprejel spremembo odloka o občinskem režijskem obratu, po kateri bo lahko režijski obrat opravljal tudi javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode. Na zadnjih dveh občinskih sejah v Radencih – obe sta bili v zadnjem tednu dni – je občinski svet sprejel vse potrebne akte, da je lahko župan v torek od podjetja SIModkupil večinski delež čistilne naprave Radenci.


»Podpisana je bila notarska pogodba, vse smo prevzeli. Kupnina je dobrih 400 tisoč evrov. Koncesija za SIM je dve leti pred koncem prekinjena, javno službo čiščenja in odvajanja vode pa odslej izvaja režijski obrat Radenci. Od SIM-a smo v upravljanje prevzeli tudi vsa občinska stanovanja.« Direktor podjetja SIM Zlatko Mir izjav ni hotel dajati, povedal je: »V tem trenutku se vzdržim vseh komentarjev, lahko pa zadevo komentiram čez kakšen mesec ali dva.«
Zaradi odkupa tega deleža je bilo kar nekaj napetosti v občinski upravi in na sejah. Pred redno sejo, ki je bila sklicana minuli četrtek, so se svetniki in župan sestali na neformalnem sestanku za zaprtimi vrati. Po sestanku je župan sklenil, da seje ne bo, češ da se slabo počuti. A pravi razlog je tičal v tem, da svetniki niso hoteli odločati o nakupu čistilne naprave, ker so gradivo dobili prepozno.


Potem ko so medijem povedali, da seje ne bo, so si premislili. Sestali so se na izredni seji, na kateri ni bilo novinarjev, niti ni bila posneta. Za zaprtimi vrati so spremenili sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja občine, potrdili sporazum o prevzemu koncesije in razvezi koncesijske pogodbe za javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v občini. Določili so tudi višino nadomestila za predčasno sporazumno prekinitev koncesijskega razmerja, in sicer 300 tisoč evrov. Prav tako so potrdili nakup čistilne naprave in pripadajočih zemljišč.


Vprašanja o načinu sklicevanja sej in izključevanju javnosti smo zastavili ministrstvu za javno upravo, kjer pravijo, da morajo občine za kakršno koli sejo – redno, izredno ali slavnostno – poslati vabilo. »Seje občinskega sveta se vedno sklicujejo z vabili, tako določata zakon in občinski poslovnik. Kršitev poslovnika pa v primeru, kot je bil v Radencih, ne vpliva na veljavnost sklepov. Članice in člani občinskega sveta bi se namreč lahko odločili, da se na sejo brez pisnega vabila ne bodo odzvali. Ker tega niso storili, so se zavestno odločili odločati na seji, ki ni bila sklicana v skladu s poslovnikom občinskega sveta. Odgovornost za to nosijo organi občine.«


radenci občina radenci SIM čistilna naprava Radenci Boračevski potok
Kaj zdaj berejo drugi