vestnik

(ROGAŠOVCI) S 1. decembrom višja ekonomska cena vrtca

Damjana Nemeš, 6. 12. 2021
Damjana Nemeš
Ekonomska cena vrtca pri Osnovni šoli Sveti Jurij je od 1. decembra višja za 26,83 evra. Foto Damjana Nemeš
Aktualno

Enotna bo za prvo in drugo starostno obdobje ter za kombinirani oddelek

Na podlagi predloga Osnovne šole Sveti Jurij so svetniki Občine Rogašovci na zadnji seji soglasno potrdili novo ekonomsko ceno vrtca pri omenjeni osnovni šoli za šolsko leto 2021/22. Po novem bo višja za 26,83 evra, kar je 448,86 evra, veljati pa je začela 1. decembra. Nova cena bo ob upoštevanju najvišjega normativa 123 otrok enotna za prvo in drugo starostno obdobje ter za kombinirani oddelek. Subvencija občine bo mesečno za otroka znašala polovico omenjenega zvišanja cene, torej 13,42 evra, tako bo nova ekonomska cena za starše 435,44 evra. »Cena, ki jo  starši na koncu plačajo, pa je odvisna od njihovega dohodka. Nekateri plačajo le deset odstotkov ekonomske cene, nekateri pa vseh 77 odstotkov,« je pojasnila računovodkinja Dragica Tomović.
Sklep o določitvi nove ekonomske cene prinaša še eno spremembo. Staršem otrok, za katere je rogašovska občina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v program vrtca, se ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema dodatno zniža plačilo za en dohodkovni razred. Do tega so starši upravičeni le za enega oziroma najstarejšega otroka iz iste družine, vključenega v vrtec. »V prejšnjem sklepu je bilo navedeno, da je občina dolžna kriti del cene programa tistim staršem, katerih bruto dohodek na družinskega člana ne presega 82 odstotkov povprečnega mesečnega dohodka na osebo v Republiki Sloveniji,« je še pojasnila Tomovićeva.  

občina-rogašovci sveti-jurij vrtec cena
Kaj zdaj berejo drugi