vestnik

S ponedeljkom ponovno tehnični pregledi in nekatere oblike javnega linijskega prevoza

STA, 17. 4. 2020
Profimedia
V ponedeljek nekatere sprostitve.
Aktualno

Vlada je na današnji dopisni seji odločila, da bo s ponedeljkom ponovno dovoljeno opravljanje tehničnih pregledov in ostalih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil. Prav tako so s ponedeljkom odpravili prepoved za nekatere oblike javnega linijskega prevoza, pri čemer bo lahko v vozilu tretjina potnikov, kot je registriranih sedežev.

Od ponedeljka se naloge tehničnih služb, strokovnih organizacij in registracijskih organizacij ter delo v tahografskih delavnicah izvajajo le, če so pri njihovem izvajanju upoštevana vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužbe z novim koronavirusom.

Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil, se v vsakem primeru podaljšuje do 19. junija letos.

S ponedeljkom bodo lahko svoja vrata ponovno odprle tudi pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki opravljajo naloge tehnične službe, strokovne organizacije in pooblaščene registracijske organizacije.

Še vedno pa do 17. maja za šole vožnje in pooblaščene organizacije s področja voznikov velja prepoved ponujanja oziroma prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom in uporabnikom, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Prav tako bodo od ponedeljka pod posebnimi pogoji dovoljeni posebni linijski prevozi potnikov, ki so trenutno namenjeni prevozu delavcev od doma do delovnega mesta in domov. Tako je omogočena sprostitev izvajanja posebnih linijskih prevozov, ki jih organizirajo gospodarski subjekti za prevoz zaposlenih na delovno mesto.

Kot navaja, se posebni linijski prevoz izvaja na podlagi sklenjene pogodbe med organizatorjem prevoza in prevoznikom, pri čemer je organizator prevoza lokalna skupnost ali pravna oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, oz. fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost.

Izvajalec prevoza je v osmih dneh od sklenitve pogodbe dolžan obvestiti ministrstvo, pristojno za promet in predložiti podatke o itinerarju in voznem redu za register posebnih linijskih prevozov. Med izvajanjem prevoza mora imeti voznik v vozilu pogodbo in seznam potnikov.

Vendar pa bosta morala organizator in izvajalec prevoza upoštevati omejitev števila potnikov na največ eno tretjino števila registriranih sedežev. Sedeži, na katerih je dovoljeno sedeti, da bi se zagotovila ustrezna oddaljenost med potniki, morajo biti označeni. Potniki morajo na vstop v vozilo čakati na varnostni razdalji najmanj dveh metrov.

Za potnike je treba na vhodnih vratih zagotoviti razkužilo, da si razkužijo roke pred vstopom v vozilo in ob izstopu. Potniki morajo imeti v vozilu obrazno zaščitno masko.

Voznikov prostor in vhodna vrata morata biti ločena od potniškega dela. Za voznika mora izvajalec zagotoviti razkužilo. Voznik mora imeti v vozilu obrazno zaščitno masko.

Po vsaki vožnji je treba vozilo temeljito prezračiti in obrisati vse dele vozila, ki se jih običajno dotikajo potniki. Vozilo je treba enkrat na dan razkužiti.

Navodila za organizatorje in izvajalce posebnih linijskih prevozov bo objavil NIJZ.

novo sta